Szkolenia - Helping Hand - Mental Health Programme

Rozwijaj kompetencje
z Helping Hand

Nasze szkolenia i warsztaty są przeznaczone zarówno dla liderów, menadżerów, działów HR, jak i pracowników innych działów. 

Szkolenia szyte na miarę – to świetna baza, która pozwala rozwijać kompetencje miękkie i poszerzać wiedzę istotną w życiu zawodowymprywatnym.

Zarządzanie zespołem
Kompetencje miękkie i komunikacja
Wykorzystywanie potencjału

Warsztaty i szkolenia

Nasz zespół składa się z 200+ wykwalifikowanych ekspertów z Polski i Świata, posiadających bogate doświadczenie w wielu obszarach. 

Szkolenia w ramach ESG

Kultura firmy oparta na DEI wymaga zbudowania świadomości tych zagadnień w całej organizacji.

DEI – liderki i liderzy w całej organizacji rozumieją jak ważne są różnorodność, równość i inkluzywność i spójnie działają w sposób, który sprawia, że każdy, bez względu na rolę jaką pełni, może czuć się bezpieczny.

Tematy szkoleń:

 • Wprowadzenie do DEI – warsztat
 • Diversity&Inclusion dla liderów i liderek – warsztat
 • Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym – warsztat
 • Komunikacja włączająca – webinar
 • Rola różnic indywidualnych w zarządzaniu 
zespołem-warsztat
 • Praktyki jak wdrażać strategię DEI na poziomie działu lub zespołu
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Inkluzywne przywództwo
 • Promowanie idei DEI poprze własny przykład menedżerski
 • Budowanie świadomości pracowników i managerów czym jest ESG i jakie zmiany wprowadza w strategii firmy

Mobbing i dyskryminacja

Jednym z kluczowych obowiązków pracodawców i działów HR jest skuteczne przeciwdziałanie mobbingowi oraz zachowaniom negatywnym w miejscu pracy.

Aby móc skutecznie przeciwdziałać mobbingowi, warto posiąść ekspercką wiedzę na temat tworzenia i wdrażania procedur antymobbingowych oraz stworzyć warunki sprzyjające otwartej komunikacji w tym zakresie.

Tematy szkoleń:

 • Czym jest przemoc i jakie są formy przemocy psychologicznej?
 • Czym jest mobbing, a czym jest dyskryminacja – charakterystyka zjawisk
 • Profil mobbera_ki i profil typowej ofiary mobbingu – kilka cech charakterystycznych
 • Jak rozpoznać objawy mobbingu, dyskryminacji i innych form zachowań nieakceptowalnych (charakterystyczne symptomy i konsekwencje)?
 • Doświadczanie mobbingu i dyskryminacji jako sytuacje kryzysowe w firmie
 • Rola HR i managerów/team-leaderów w kwestii zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji w firmie
 • Dobre praktyki pracodawcy minimalizujące działania mobbingowe

Kobiecy leadership

Równość w organizacji to także budowanie kultury, która wspiera rozwój kobiet – także na stanowiskach liderskich.

W Helping Hand wspieramy rozwój kobiet, dlatego m.in. zorganizowaliśmy w sierpniu 2022 konferencję „Współczesna Kobieta – Liderka, Partnerka, Matka”, podczas której rozmawialiśmy o wyzwaniach kobiet w biznesie i życiu codziennym.

Tematy szkoleń:

 • Skąd się bierze perfekcjonizm i jak go zidentyfikować?
 • Jak spojrzeć na siebie pozytywnie i nauczyć się odpuszczać?
 • Jak budować realne oczekiwania wobec siebie?
 • Jak doceniać siebie każdego dnia?
 • Jak nie dać się wciągnąć w spiralę wysokich oczekiwań?
 • Jak przestać się porównywać się do innych?
 • Czym jest samoocena i jak wpływa na nasze funkcjonowanie w pracy
 • Jak nasze przekonania i wychowanie wpływają na pewność siebie

Szkolenia rozwojowe dla pracowników i pracowniczek

Wzmocnij i rozwijaj kompetencje swojego zespołu dzięki szkoleniom poświęconym m.in. radzeniu sobie ze stresem, dbaniu o swój dobrostan w pracy czy perfekcjonizmowi. 

Wspólnie możemy przygotować strategię łączącą rozwój zespołu z potrzebami i celami organizacji.

Tematy szkoleń:

 • Efektywność i zarządzanie stresem oraz trudnymi emocjami – wprowadzenie
 • Trudne emocje – co powinniśmy o nich wiedzieć, by nimi zarządzać?
 • Czym jest stres i peak perfomance?
 • Siła i odporność jako kluczowa kompetencja w świecie zmian i turbulencji
 • Czym jest siła i odporność psychiczna?
 • Wybrane techniki rozwoju i odbudowy własnej siły i odporności, w celu zwiększenia efektywności zawodowej i satysfakcji osobistej

Skontaktuj się z nami