Oferta ESG - Helping Hand - Mental Health Programme

Skuteczna strategia "S" w ESG

Obszar „Social” (S) to istotna część raportowania ESG, a zarządzanie kapitałem ludzkim wymaga zintegrowanego podejścia do dobrostanu pracowników (wellbeing).

Helping Hand oferuje firmom autorskie rozwiązanie, służące opracowaniu strategii zakresu S w ESG, stworzone na bazie modelu wartości kapitału ludzkiego.

Well-check organizacji
Wsparcie w przygotowaniu raportów
Wdrażanie efektywnej strategii

Co to jest ESG?

ESG (eng. Enviromental, Social, Governance) to związane ze społeczną odpowiedzialnością czynniki pozafinansowe, które są uwzględniane w działaniach firmy.

Istotnym elementem filaru S w ESG jest zarządzanie kapitałem ludzkim, na którego wartość składa się m.in. wellbeing pracowników, równość, różnorodność i włączenie w organizacji czy doskonałość operacyjna.

Helping Hand wspiera firmy w analizie i opracowaniu raportowania niefinansowego w obszarze „S” i odpowiednio „G” na bazie wymaganych kryteriów.

0

W przybliżeniu tyle firm będzie objętych do 2026 obowiązkiem raportowania ESG w Polsce. Obecjnie jest to 150 firm

0 %

Z 3500 firm nie zajmowało się dotychczas tematem raportowania ESG i musi się przygotować

0 %

Badanych uważa, że ESG pełni funkcję innowacyjną, pozwalając zwiększyć konkurencyjność firmy
na rynku

0 %

Ankietowanych w 2019 r. wskazało że “S” jest najtrudniejszym do oceny i uwzględnieniu w analizie inwestycyjnej komponentem ESG

Integralna część ESG

Diversity, Equity, Inclusion

Różnorodność, równość i inkluzywność (DEI) to cechy organizacji, które zapewniają równe szanse zatrudnienia dostrzegając i szanując indywidualne różnice.

Co oznacza wdrożenie DEI dla organizacji?

 • Większa innowacyjność i kreatywność
 • Stworzenie poczucia współodpowiedzialności za osiągnięcie celu
 • Zapewnienie większych możliwości rozwoju
 • Zmniejszenie stresu i poprawienie dobrostanu pracowników.
 • Przyciągnięcie kandydatów do pracy i zatrzymanie najlepszych pracowników.
 • Redukcja przypadków dyskryminacji i niewłaściwego traktowania w miejscu pracy

Oferta Helping Hand

W ramach współpracy Helping Hand zapewnia pełne wsparcie w raportowaniu wdrożonych rozwiązań.
Raportujemy dane zarówno jakościowe, jak i ilościowe. Nasze wskaźniki mogą zostać wykorzystane w raporcie rocznym.

Rozwiązanie przez nas proponowane wpłynie pozytywnie na:

 • Dobrostan pracowników (Wellbeing)
 • Różnorodność, równość i inkluzywność w firmie (DEI)
 • Doświadczenia pracowników
 • Doświadczenie klienta
 • Zaangażowanie i satysfakcję z pracy

Niemalże 100% przewagi nad konkurencją

Badanie porównawcze notowań akcji spółek reprezentowanych w Indeksie S&P 500 wykazało, że spółki mające wysokie wyniki w zakresie poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników (wysoki wskaźnik programów wellbeing realizowanych w firmie) zyskały na wartości o 235% w porównaniu z ogólnym wzrostem indeksu S&P 500 o 159%.

Jak wygląda wdrożenie programu?

Różnorodność, równość i inkluzywność (DEI) to cechy organizacji, które zapewniają równe szanse zatrudnienia dostrzegając i szanując indywidualne różnice.

1 tydzień

Ustalenie, na jakim etapie jest organizacja, jakie działania zostały wdrożone oraz jakie są potrzeby. 

2 tydzień

Dobór szkoleń, warsztatów, programów w zależności od przyjętej strategii oraz budżetu firmy.

3 tydzień

Wsparcie w przygotowaniu wskaźników, narzędzi raportowania, ankiet. Ustalenie i przygotowanie komunikacji w firmie.

Po wdrożeniu

Działania usprawniające i dodatkowe na każdym etapie.

Dlaczego my?

Inwestowanie w dobre samopoczucie pracowników (Wellbeing) jest kluczowe dla biznesu – dbanie o bezpieczną psychologicznie atmosferę pracy przekłada się na produktywność zespołów, wpływając na poprawę wyników finansowych firmy.

Działania Helping Hand – platformy wsparcia psychologicznego – wpisują się w zakres obszaru Social. Regularnie organizujemy warsztaty i webinary przybliżając tematy różnorodności, włączania, równości, zapobiegania formom przemocy psychologicznej w firmach. Podkreślamy znaczenie języka inkluzywnego i bezpieczeństwa psychologicznego jako elementów kultury włączania.

Prowadzimy konsultacje dla działów HR oraz managerów, edukujemy i budujemy świadomość, czym jest ESG i jakie zmiany wprowadza.

Rozmowa z profesorem Adamem Bondarem o znaczeniu ESG.

Zaufali nam

Skontaktuj się z nami