Siostrzeństwo – dlaczego to ważne? - Helping Hand - Mental Health Programme

Siostrzeństwo – dlaczego to ważne?

Siostrzeństwo to idea mająca na celu zbliżyć kobiety do siebie, pokazać, że warto czerpać wzajemnie ze swojej wiedzy i doświadczenia, być razem w różnych sytuacjach i okolicznościach, okazywać sobie szacunek i dodawać otuchy. Bo razem możemy więcej.

W ramach wspierania tej idei:

  • nie oceniajmy się nawzajem
  • dbajmy o skuteczną, bezpośrednią i asertywną komunikację
  • dawajmy sobie wzajemnie komplementy, doceniajmy się (samoocena Polek jest mocno zaniżona)
  • wspierajmy się zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym
  • mniej rywalizacji a więcej współpracy

Madeleine Albright była sekretarz stanu USA, powiedziała, że w piekle jest specjalne miejsce dla kobiet, które nie pomagają innym kobietom. Zgodzicie się z jej słowami?

Badania pokazują, że w Polsce idea siostrzeństwa jest jeszcze mało znana. Panuje przekonanie, że kobiety chętniej rywalizują niż się wspierają. Zaledwie 27% badanych (zarówno mężczyzn jak i kobiet) słyszało o idei siostrzeństwa. Tylko 10% badanych obserwuje przejawy siostrzeństwa w życiu. Zdaniem autorek badania obserwuje się dużą otwartość na zmianę, 64% badanych ma nadzieję na to, że w przyszłości w społeczeństwie będzie więcej „siostrzeństwa”.

Badania: Uniwersytet SWPS, firmy badawczej Zymetria oraz portalu herstories.pl

Badania (można je przedstawić graficznie, będzie ciekawiej)

Z badania „Bariery do kariery”, którego autorkami są: Alicja Wysocka – Świtała partnerka zarządzająca Clue PR oraz dr Marta Bierca z SWPS wynika, że kobiety doświadczają zachowań opresyjnych zarówno ze strony kobiet jak i mężczyzn np. pytania dotyczące życia prywatnego, komentowanie wyglądu, przerywanie wypowiedzi, traktowanie z góry, z wyższością czy podważanie kompetencji:

  • 23% kobiet doświadcza pytań o życie prywatne ze strony mężczyzn, 26% kobiet deklaruje, że strony innych kobiet
  • 21% kobiet deklaruje, że doświadcza komentowania swojego wyglądu ze strony mężczyzn, 22% kobiet, ze strony innych kobiet
  • 19% kobiet doświadcza przerywania wypowiedzi przez mężczyznę, 23% kobiet przez inną kobietę
  • 19% kobiet deklaruje, że to mężczyźni w środowisku zawodowym traktują je z góry, z wyższością, 20% kobiet uważa, że inne kobiety
  • 14% kobiet zadeklarowało, że odczuwa podważanie ich kompetencji ze strony mężczyzn, 16%, że robią to inne kobiety

Tylko 1/4 badanych zadeklarowała, że nie doświadcza żadnych z wymienionych zachowań opresyjnych w środowisku zawodowym.

Źródło: https://business-magazine.pl/artykul/jakie-sa-najwieksze-wyzwania-na-drodze-zawodowej-kobiet

Zobacz również