Skip to main content

Sieć Firm Przyszłości PFR uznała Helping Hand za jedno z rozwiązań wspierających wdrażanie i raportowanie ESG! To dowód na to, że społeczny wymiar ESG coraz częściej uwzględnia także dbałość o aspekty zdrowotne.

Ogromnie cieszymy się, kiedy troska o dobrostan pracowników staje się elementem wprowadzanej przez firmy strategii działań! ?

Więcej informacji we wpisie Polskiej Fundacji Rozwoju na LinkedIn: https://lnkd.in/ederkM3W

5/5 - (1 vote)