DEI, czyli wartości odpowiedzialnego biznesu. Dlaczego są tak ważne? - Helping Hand - Mental Health Programme

DEI, czyli wartości odpowiedzialnego biznesu. Dlaczego są tak ważne?

Organizacja, która nie tylko zatrudnia przedstawicieli różnych grup, ale i dba o to, by mieli taki sam wpływ na jej działania, ma większe szanse na osiągnięcie sukcesu. Liderzy są świadomi, że zaangażowani pracownicy, którzy czują się znaczącą częścią całości, mają wpływ nie tylko na lepsze wyniki finansowe.

DEI, czyli… co?

DEI, czyli diversity (różnorodność), equality (równość), inclusion (włączenie), to wartości, które wyznają organizacje wspierające różne grupy osób. Są one ściśle ze sobą powiązane (często uzupełniane o podobne wartości, takie jak przynależność), jednak nie możemy używać ich zamiennie – chociaż się łączą i tylko razem przynoszą korzyści, odnoszą się do innych rzeczy.

 • Różnorodność – odnosi się do różnic między pracownikami. Mogą dotyczyć płci, wieku, narodowości, używanego języka, statusu społeczno-ekonomicznego itp. Ale to także różne doświadczenia, różne sposoby myślenia, odmienne potrzeby i postrzeganie świata. Różnorodność to także niepełnosprawność oraz neuroróżnorodność.
 • Równość – odnosi się do równych szans, to indywidualne podejście do każdego pracownika, które sprawia, że każdy ma takie same same możliwości, jeśli chodzi o osiągnięcie celu. Równość to bezstronność, to branie pod uwagę różnic między pracownikami i dobieranie zadań w ten sposób, aby wszyscy mogli je wykonać.
 • Włączenie – sprawia, że wszyscy pracownicy, niezależnie od różnic między nimi, są częścią organizacji. Czują się bezpiecznie, wiedzą, że mogą dzielić się swoimi pomysłami, wypowiadać się na różne tematy, a ich głos będzie słyszany i wzięty pod uwagę.

Różnorodność = rentowność (i nie tylko)

Badania przeprowadzone przez McKinsey pokazują, że różnorodność jest ściśle związana z wynikami finansowymi. Na przykład, im większa reprezentacja różnorodności, tym lepsze osiągnięcia – firmy, w których ponad 30 proc. kadry kierowniczej stanowiły kobiety, osiągały lepsze wyniki niż organizacje, w których ten odsetek był mniejszy.

Ale różnorodność wpływa nie tylko na rentowność. Organizacje, które dbają o DEI lepiej reagują na wyzwania, pozyskują (i zatrzymują) największe talenty, zaspokajają potrzeby różnych klientów. Firmy wciąż zastanawiają się, jak lepiej wspierać pracowników – liderzy są świadomi, że ich dobrostan wpływa na funkcjonowanie całej organizacji.

McKinsey wyróżnia pięć obszarów, na które wpływa DEI. To: przyciąganie największych talentów (i zatrzymywanie ich w organizacji), poprawa jakości podejmowanych decyzji, lepszy wgląd w klienta i innowacyjność, motywacja i satysfakcja pracowników, poprawa wizerunku firmy.

DEI wpływa nie tylko na relację na linii pracodawca-pracownik, ma także znaczenie dla kontaktów między pracownikami. A to przekłada się na pracę zespołu, co wpływa na funkcjonowanie innych działów i dalej – na całą organizację. Ma znaczenie nie tylko dla rozwoju przedsiębiorstwa, ale i na jego wizerunek – chodzi nie tylko o postrzeganie przez partnerów biznesowych, ale i obecnych oraz przyszłych pracowników. To naczynia połączone, małe elementy znacząco wpływają na całość, każdy z nich ma znaczenie.

Jak tworzyć włączające środowisko pracy?

Z badań przeprowadzonych przez McKinsey wynika, że prawie 40 proc. respondentów odrzuciłoby pracę w organizacji, która nie szanuje pracowników – nie dba o włączenie. A aż 84 proc. badanych zaznacza, że doświadczyło w pracy mikroagresji. Ponad jedna trzecia respondentów wskazuje, że ich organizacje nie wkładają wystarczających wysiłków w tworzenie zróżnicowanego, integracyjnego środowiska.

Sukces odniesiemy, jeśli pozwolimy pracownikom poczuć się znaczącym elementem firmy, oddamy im głos, wysłuchamy ich pomysłów. A zaangażowanie pracowników wpływa na poczucie włączenia – im bardziej aktywni, tym bardziej czują się częścią organizacji.

Na co zwracać uwagę, chcąc stworzyć miejsce pracy zgodne ze strategią DEI? Należy:

 • zadbać o reprezentację różnorodnych talentów,
 • wzmocnić odpowiedzialność i możliwości przywództwa,
 • być odpowiedzialnym, przejrzystym, umożliwić równość szans,
 • promować otwartość, zwalczać mikroagresję, uprzedzenia, dyskryminację,
 • wzmacniać przynależność, wspierając różnorodność.

McKinsey wskazuje także na cztery główne czynniki związane z włączeniem. To:

 1. zróżnicowane przywództwo włączające,
 2. merytokratyczna kultura firmy,
 3. sponsoring, środowisko wspierające możliwość awansu,
 4. dostęp do liderów, także tych na najwyższym szczeblu, interakcja z nimi.

Warto pamiętać, że nie wystarczy zatrudnić przedstawicieli różnych grup. Musimy zadbać o to, by wszyscy zostali włączeni do zespołu. Jeśli niektórych pominiemy, owszem, stworzymy zróżnicowane środowisko, jednak nie będzie ono włączające. A sukces odniesiemy dopiero wtedy, gdy zadbamy o wszystkie składowe DEI.

Na podstawie: McKinsey&Company, What is diversity, equity, and inclusion, sierpień 2022

Zobacz również

Kwiecień w Helping Hand miesiącem Trudnych Zmian

W kwietniu w Helping Hand skupiamy się na temacie trudnych zmian. Jak sobie z nimi radzić? Czy każda z nich wiąże się z utratą i kryzysem? Jak spojrzeć na proces zmiany jak na szansę, która może