Co to jest ESG? - Helping Hand - Mental Health Programme

Co to jest ESG?

To kryteria oceny pozafinansowej przedstębiorstwa: environmental, social and corporate governance. W oparciu o nie tworzone są rankingi, które umożliwiają porównywanie firm i ocenę ich potencjału, np. przez inwestorów. Jak to działa i w jaki sposób znajomość ESG może pomóc ci rozwijać biznes? 

Co to jest ESG?

Dziś organizacje są oceniane na różnych poziomach. Kryteriom ESG przyświeca idea, że firma nie powinna troszczyć się wyłącznie o wyniki finansowe czy zysk, a rozwijać się w sposób zrównoważony. Panuje przekonanie, że organizacje troszczące się o wszystkich interesariuszy, w tym o pracowników i środowisko, mogą okazać się lepszą inwestycją. Gdy inwestorzy zaczęli zwracać uwagę na takie aspekty, powstała potrzeba pogłębionej analizy sposobu działania przedsiębiorstwa, którą jest właśnie ESG. 

Charakterystyka ESG

Podczas oceny firmy brane są pod uwagę trzy rodzaje kryteriów: 

Environmental (środowiskowe)

W jaki sposób działalność firmy wpływa na środowisko? Czy podejmuje działania zmniejszające szkodliwy wpływ biznesu na przyrodę? Te kryteria szeroko badają wszelkie działania wspierające poprawę stanu środowiska, czy rozwój biznesu będzie miał na nie wpływ oraz w jaki sposób firma dąży do tego, aby minimalizować np. swój ślad węglowy. 

Social (społeczne)

Na tę kategorię składają się trzy obszary: komunikacja zewnętrzna, relacje z partnerami biznesowymi oraz warunki zatrudnienia. Analizowana jest transparentność komunikacji z klientami oraz polityka informacyjna. Duże znaczenie ma także jakość nawiązywanych relacji biznesowych m.in. z podwykonawcami, rzetelność współpracy i wiarygodność. W kontekście pracowników pod uwagę brane jest przestrzeganie obowiązującego prawa, zasad BHP, a także zapewnienie warunków pracy sprzyjających rozwojowi zatrudnionych osób. Troska organizacji o zdrowie psychiczne i fizyczne, a także pozytywna atmosfera również mają wpływ na ocenę potencjału firmy. 

Corporate governance (ład korporacyjny)

Tutaj oceniane są przede wszystkim kompetencje zarządcze kadry kierowniczej. Kluczowe znaczenie ma struktura organizacji, a także wypełnianie obowiązków względem udziałowców – szczególnie tych informacyjnych i powiązanych z decyzyjnością. Czy zarząd potrafi kierować organizacją? Czy przestrzega ustalonych zasad i buduje organizację, do której inwestorzy mogą mieć zaufanie? 

Jak ESG wpływa na firmę?

Wiele firm w ostatnich latach dostrzega, że wprowadzenie koncepcji ESG w życie może przynieść wiele korzyści. Z jednej strony, odpowiedzialność społeczna i polityka klimatyczna firm są to obszary, na które coraz większą uwagę zwracają klienci, partnerzy biznesowi i pracownicy. Z drugiej, żyjemy w czasach łatwego dostępu do informacji i wszelkie obietnice bez pokrycia są szybko weryfikowane. 

ESG może mieć faktyczny, pozytywny wpływ na biznes poprzez:

  • przyciąganie talentów i mniejszą rotację pracowników – ludzie chętniej podejmują pracę w firmach, które troszczą się o środowisko i wspierają pracowników.
  • zaufanie w środowisku biznesowym – firmy realnie rozwijające się w sposób odpowiedzialny często otrzymują np. preferencyjne warunki kredytów, a także spotykają się z uznaniem inwestorów.
  • pozytywny wizerunek – konsumenci coraz chętniej sięgają po marki zaangażowane społecznie, tym samym utożsamiając się z prezentowanymi ideami.

Jak wdrożyć ESG w swojej firmie?

Zanim przejdziemy do działań ważne jest, aby wrócić do podstaw i zadać pytanie: jakimi wartościami kierujecie się w organizacji? Jacy chcecie być? Jak chcecie być postrzegani? Opisanie wartości jest drogowskazem, do którego można wracać za każdym razem, gdy zastanawiacie się nad podjęciem kolejnych działań. 

W kolejnym kroku warto wyznaczyć cele krótko- i długoterminowe, które będą manifestować firmowe wartości. Niezwykle istotnym jest, aby były to mierzalne cele, których realizację będzie można cyklicznie weryfikować, np. zmniejszenie śladu węglowego o X% w ciągu roku, wycofanie ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego, wprowadzenie wsparcia psychologicznego dostępnego dla każdego pracownika.

ESG w Polsce

Według PWC połowa inwestorów dostrzega kwestie związane z ESG, jednak nie uznaje ich za krytyczne. 30% natomiast jest skłonna obniżyć swoją wycenę lub wycofać się z inwestycji, jeśli ryzyka związane z tym obszarem są zbyt duże. Prawnie niewiele firm w Polsce jest zobowiązanych do raportowania ESG, są to przede wszystkim organizacje zainteresowania publicznego (np. banki, fundusze inwestycyjne). Tendencja ta jednak się zmienia i coraz więcej firm dostrzega korzyści z mierzenia swoich działań oraz budowania wiarygodności w oparciu o zrównoważony rozwój.

Podsumowanie

Strategia ESG może przynieść wiele korzyści biznesowych i otworzyć wiele drzwi do współpracy z inwestorami. Warto jednak pamiętać, że są to działania długofalowe i powinny być cyklicznie mierzone. To właśnie możliwość zweryfikowania realizacji strategii ESG stanowi wartość dla inwestorów i partnerów biznesowych. 

źródło danych:

https://www.pwc.pl/pl/media/2021/2021-05-05-raport-pwc-esg-miecz-damoklesa-czy-szansa-na-strategiczna-zmiane.html
https://businessinsider.com.pl/technologie/jak-zbudowac-strategie-esg-ktora-rzeczywiscie-zmieni-nasz-biznes/zrx4th3

Zobacz również

Zasoby – jaką rolę odgrywają w naszym życiu?

To zasoby odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu przez nas wyzwań, a właściwie świadomość zasobów jakie posiadamy oraz z których możemy skorzystać realizując plan działania. Rola zasobów W obliczu strat, ale i szeroko pojętych zmian, ludzie

Kwiecień w Helping Hand miesiącem Trudnych Zmian

W kwietniu w Helping Hand skupiamy się na temacie trudnych zmian. Jak sobie z nimi radzić? Czy każda z nich wiąże się z utratą i kryzysem? Jak spojrzeć na proces zmiany jak na szansę, która może