HH_21_ilustracje_868x135-01 (1)

Ankiety na start

Wypełnij ankietę i dowiedz się, czy możemy Ci pomóc.
Ankiety zostały opracowane przez ekspertów HH24.pl
na podstawie ICD-10.

Dziecko

Dziecko często mówi, że życie straciło sens
Dziecko samookalecza się/nadużywa środków psychoaktywnych
Dziecko zaczęło zaniedbywać szkołę (opuszcza lekcje/spóźnia się, nie odrabia zadawanych prac domowych)
Dziecko w ostatnim okresie ma obniżony nastrój – jest smutne, płaczliwe i apatyczne (niezmiennie przez okres minimum 2 tygodni)
Dziecko porzuciło swoje zainteresowania i pasje
Dziecko przestało utrzymywać kontakt ze swoimi przyjaciółmi
Dziecko często skarży się na ból głowy/brzucha, ma częste wymioty/biegunki
Dziecko wyraźnie przybrało lub straciło na wadze
Dziecko często jest drażliwe, prowokuje kłótnie, przesadnie reaguje na zwra-caną uwagę
Dziecko bez wyraźnej przyczyny czuje lęk, poczucie winy
Dziecko ma trudności ze snem – długo zasypia/wcześnie się wybudza/zbyt długo śpi
Zaznacz wszystkie odpowiedzi