uzależnienia

Alkoholizm

Według WHO, w 2010 roku średnio na osobę powyżej 14-go roku życia przypadało 6,2l skonsumowanego czystego alkoholu rocznie. Polska należy do grupy krajów z najwyższą średnią konsumpcją –na 1-go dorosłego mieszkańca przypada ok. 12,5l czystego alkoholu. Podobną i wyższą konsumpcją charakteryzują się kraje Europy Środkowo –Wschodniej, w tym Rosji. W krajach Europy Zachodniej konsumpcja per capita jest nieco niższa i wynosi 10-12l, a relatywnie mniej w Europie piją Skandynawowie oraz Włosi.

Skala problemu na świecie:

240 mln osób (4,9% dorosłej populacji)

dane

Eurostat

Na podstawie danych Eurostat szacujemy populację
osób nadużywających alkoholu w Unii Europejskiej na 27,8 mln osób.

Osób pijących alkohol do 4 dni w tygodniu jest ok. 4,7 mln (12% populacji), statystyczny przedstawiciel tej grupy to:

  • osoba w wieku 20-59 lat (obie płcie),
  • mający co najmniej wyksztalcenie średnie,
  • żyjący w związku i pracujący.

Główny Urząd Statystyczny szacuje populację Polaków, która pije alkohol przez 5 dni w tygodniu lub częściej na ponad 820 tys. (2% populacji). Do grupy tej należą:

  •  mężczyzna w wieku 30-59 lat,
  • słabiej wykształcony,
  • żyjący w związku,
  • pracujący lub poszukujący pracy
2014 codzienne spożycie
(% populacji)
min. 1 na m-c
(% populacji)
spożycie w litrach
per capita
szacowana l.osób pijących
min. 1 na tydz. w tys.
Lithuania 0,6 20,1 18,2 79
Romania 3,8 34,9 13,7 2 114
Czech Republic 9,5 14,9 13,7 221
Bulgaria 8,9 17,1 13,6 152
Croatia 9,1 10,9 13,6 76
Belgium 14,2 27,5 13,2 950
Estonia 2 23,3 12,8 68
United Kingdom 7,5 22,1 12,3 6 242
Poland 1,8 17,4 12,3 1 064
Hungary 7,3 8,3 12,3 207
Slovakia 3,1 12,8 12,3 76
Latvia 1,4 19,2 12,3 18
Germany 9,3 33 11,4 7 511
Slovenia 7,7 19 11,3 68
Luxembourg 9,6 34,5 11,1 62
Finland 2,7 33,9 10,9 600
Portugal 24,2 10,2 10,6 261
Austria 6,2 18,7 10,6 204
Ireland 2 32,2 10,1 613
Denmark 11,3 37,4 10,1 535
Cyprus 4,2 5,2 9,3 6
Spain 15,3 9,3 9,2 1 209
Sweden 2,7 20,4 8,8 405
Greece 6,9 10,3 8,5 153
Norway 2,1 44 7,8 117
Italy 14,1 6,6 7,6 608
Malta 7,4 19,2 7,5 31
Iceland 0,6 25,7 7,5 7
Lithuania 0,6 20,1 18,2 79
zawód obecnie wykonywany (wybrane kategorie) % nadużywających alkohol
twórcy, artyści, literaci, dziennikarze 21,5
lekarze, weterynarze, dentyści 12,6
inżynierowie, architekci, projektanci i pokrewni 10,7
przedstawiciele władz i dyrektorzy 10,4
informatycy i pokrewni 9,5
kierownicy różnych specjalności 7,5
specjaliści ds. finansowych 7,5
specjaliści ds. marketingu 7,0
urzędnicy państwowi 6,6
prawnicy 3,4

Mitem jest, że problem alkoholowy dotyczy osób z nizin społecznych. Według Diagnozy Społecznej z 2015 roku wiele z zawodów wykonywanych przez tzw. „białe kołnierzyki” (z ang. whitecollars) charakteryzuje się wysokim odsetkiem osób nadużywających alkoholu.