Zyski płynące z inclusive leadership. Dlaczego przywództwo włączające ma tak duże znaczenie? - Helping Hand - Mental Health Programme

Zyski płynące z inclusive leadership. Dlaczego przywództwo włączające ma tak duże znaczenie?

Stworzenie zróżnicowanego zespołu nie jest gwarancją sukcesu. Niezbędny element to przywództwo włączające – lider, który sprawi, że wszyscy członkowie zespołu będą czuli się istotną częścią całości. Pewni siebie, z poczuciem przynależności, staną się zaangażowani, będą wychodzić z inicjatywą. A to wpłynie na wyniki.

DEI – już nie możliwość, to konieczność

92 proc. ankietowanych wybrałoby pracodawcę, który dba o różnorodność i przyświeca mu włączająca kultura organizacyjna – to wnioski z raportu Deloitte “Pierwsze kroki na rynku pracy”. Ci, którzy są zadowoleni z wysiłków pracodawcy na rzecz stworzenia zróżnicowanego i integracyjnego środowiska są bardziej skłonni do tego, aby pozostać z pracodawcą na dłużej niż pięć lat. – wskazuje raport “Global 2022 Gen Z & Millennial Survey”.

Stało się jasne, że DEI (diversity – różnorodność, equality – równość, inclusion – włączenie) to nie tylko wartości, które warto wprowadzić. Jeśli chcemy przyciągać talenty, rozwijać się, osiągać coraz to lepsze wyniki, musimy je wdrożyć.

Dlaczego przywództwo włączające jest tak ważne?

Firmy chcą być zróżnicowane – zatrudniają kobiety i mężczyzn, ludzi w różnym wieku, pochodzących z różnych środowisk, z różnym doświadczeniem, dziedzictwem kulturowym itp. Jednak różnorodność nie jest gwarantem sukcesu. Potrzebne jest przywództwo włączające, które sprawia, że wszyscy członkowie zespołu czują się traktowani sprawiedliwie i z szacunkiem, mają poczucie przynależności, są cenieni i chętnie wychodzą z inicjatywą.

Oczywiście na nic włączające przywództwo, jeśli polityka i praktyki organizacji, zachowania współpracowników nie idą w parze DEI, jednak największe znaczenie ma jednak lider – to, co robi i mówi.

Włączający lider wchodzi w interakcje z otaczającymi go ludźmi, buduje zaufanie, bierze pod uwagę zdanie innych, potrafi się dostosować, zmienić swój punkt widzenia. Jego postępowanie przekłada się na działanie zespołu, a to – na funkcjonowanie (i wyniki) całej organizacji.

Cechy nowoczesnego lidera

Inkluzywny lider? Włącza zespół do decyzji, nie boi się kierować emocjami czy odczuciami, ma nie tylko twarde, ale i miękkie umiejętności. Inne jego cechy będą miały znaczenie dla osób z jego zespołu, inne dla kadry kierowniczej, jednak – jak wskazują opracowania – istnieje sześć najważniejszych cech, które powinien posiadać włączający lider. To:

 • widoczne zaangażowanie,
 • pokora,
 • świadomość uprzedzeń,
 • ciekawość innych,
 • inteligencja kulturowa,
 • efektywna współpraca.

Inkluzywny lider naprawdę angażuje się na rzecz różnorodności, integracja zespołu staje się jego osobistym priorytetem. Nie boi przyznać się do błędów, organizuje działania tak, aby inni mogli wnieść swój wkład. Jest świadomy zarówno swoich słabych punktów, jak i wad systemu, stara się to zmienić. Ciekawi go sposób myślenia innych, słucha bez osądzania, jest empatyczny. Szanuje kulturę innych i związane z tym potrzeby. Jest wsparciem, wzmacnia innych, zwraca uwagę na różnorodność myślenia i bezpieczeństwo psychiczne.

To, co mówią i robią liderzy ma ogromny wpływ na innych. A efekt ten jest jeszcze większy, gdy kierują zróżnicowanymi zespołami.

Zyski płynące z inclusive leadership

Badania Deloitte pokazują, że wzrost poczucia przynależności (a w znaczącej większości wpływa na to zachowanie liderów) przekłada się na wydajność zespołu (+17 proc.), jakość podejmowania decyzji (+20 proc.) i współpracę (+29 proc.).

Przywództwo włączające wpływa pozytywnie m.in. na:

 • zaangażowanie,
 • kreatywność i innowacyjność,
 • rozwiązywanie problemów,
 • satysfakcję z pracy,
 • komunikację,
 • lojalność,
 • rozwój osobisty.

Włączające przywództwo wpływa zarówno na jednostkę, jak i na cały zespół. Pozwala uwolnić potencjał, sprawia, że talenty mogą się rozwijać. Ludzie czują się istotną częścią organizacji, podejmują działania, które wspierają jej rozwój, nie boją się wychodzić z inicjatywą, sygnalizować problemy itp. To przekłada się na lepsze, wydajniejsze funkcjonowanie, a co za tym idzie – na wyniki finansowe. To także postrzeganie na rynku, nie tylko przez klientów, inwestorów itp., ale i (obecnych i przyszłych) pracowników. A kapitał ludzki jest głównym filarem biznesu.

Wspólnie zdefiniujmy (i realizujmy) cele

DEI jest istotną częścią ESG – przede wszystkim strategii “S” (S – social, społeczna odpowiedzialność), ale wpływa na wszystkie obszary. O różnorodności, równości i włączeniu musimy myśleć, nawet jeśli nie obejmie nas obowiązkowe raportowanie ESG. To podstawa biznesu przyszłości.

Chcesz zmian, ale nie wiesz, od czego zacząć? Pomożemy ci. W Helping Hand stawiamy na ludzi, z nami zadbasz o “S” w swojej organizacji. Wspólnie zdefiniujemy czynniki, o które warto się zatroszczyć, przeszkolimy z różnorodności i inkluzywności, wzmocnimy kompetencje miękkie liderów. Pokażemy, na co zwrócić uwagę, tworząc różnorodny zespół, a przede wszystkim –  wskażemy, na czym opiera się przywództwo włączające i jak odnieść korzyści, które z niego płyną.

Źródło:

 1. Deloitte, Raport: Pierwsze kroki na rynku pracy 2021. First Steps into the Labour Market, wyniki badania przeprowadzonego wśród studentów i absolwentów w Europie, czerwiec 2021
 2. Deloitte, Global 2022 Gen Z & Millennial Survey, czerwiec 2022
 3. Dillon B., Bourke J., The six signature traits of inclusive leadership. Thriving in a diverse new world, Deloitte University Press, 2016
 4. Bourke J., Titus A., Why Inclusive Leaders Are Good for Organizations, and How to Become One, Harvard Business Review, 2019
 5. Bourke J., The diversity and inclusion revolution: Eight powerful truths, Deloitte Review, issue 22

Zobacz również

Zasoby – jaką rolę odgrywają w naszym życiu?

To zasoby odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu przez nas wyzwań, a właściwie świadomość zasobów jakie posiadamy oraz z których możemy skorzystać realizując plan działania. Rola zasobów W obliczu strat, ale i szeroko pojętych zmian, ludzie

Kwiecień w Helping Hand miesiącem Trudnych Zmian

W kwietniu w Helping Hand skupiamy się na temacie trudnych zmian. Jak sobie z nimi radzić? Czy każda z nich wiąże się z utratą i kryzysem? Jak spojrzeć na proces zmiany jak na szansę, która może