Zdrowie psychiczne i ESG | Platforma Helping Hand

Zdrowie psychiczne i ESG

Nasz mózg jest niezbędnym motorem postępu ludzkości, ale problemy ze zdrowiem psychicznym sieją spustoszenie tak w firmach jak i w społeczeństwie.

Obecnie na świecie przeznacza się ponad 40,5 biliona dolarów na inwestycje w zakresie środowiska, zrównoważonego rozwoju i zarządzania (ESG). Co raz więcej z tych środków przeznacza się na walkę o nasz dobrostan psychiczny.

“ESG szybko staje się nie tylko powszechnym standardem dla społecznie świadomych inwestorów, ale także dla wszystkich etycznych osądów dotyczących firm – a sposób, w jaki firmy traktują zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie swoich pracowników, jest nieodłączną częścią tych ocen” – mówi Bernard Gołko – General Manager i CDO w Helping Hand – polskiej platformie wspierającej zdrowie psychiczne pracowników dużych i średnich firm.

Elementy ESG stają się czynnikami decydującymi o pozycji finansowej. Jak pokazują wyniki badań, na rynku amerykańskim 20% wiodących spółek z indeksu ESG w trakcie ostatniego okresu niepewności osiągnęło zyski o 5 punktów procentowych wyższe niż cały rynek amerykański (1).

Zdrowie psychiczne – rosnący problem

Jeszcze przed pandemią Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego USA stwierdził, że ponad 20% dorosłych w Stanach Zjednoczonych zgłosiło wystąpienie co najmniej jednego problemu ze zdrowiem psychicznym. Spośród nich tylko około 45% otrzymało opiekę.

Odium związane ze zdrowiem psychicznym historycznie utrzymywało je z dala od centrum uwagi w miejscu pracy. Jednak według CDC słabe zdrowie psychiczne szkodzi wydajności, zaangażowaniu i komunikacji. Pandemia COVID-19 sprawiła, że w 2020 r. znacząca część miejsc pracy zostało przeniesionych do pracy zdalnej – wiele badań wykazało, że trzy czwarte pracowników w USA doświadcza min w związku z tym wypalenia zawodowego.

Epidemia i zmiany, które spowodowała nie jest jednak głównym źródłem problemu. Pracodawcy wcześniej byli świadomi problemu ze zdrowiem psychicznym pracowników. W ankiecie dotyczącej świadczeń zdrowotnych dla pracodawców z 2019 r. Willis Towers Watson czytamy, że 66% respondentów wymieniło zdrowie psychiczne i behawioralne jako główny cel w latach 2020-2023.

Aby zminimalizować to ryzyko i lepiej wspierać swoich pracowników, firmy muszą oferować takie rzeczy, jak pomoc terapeuty czy programy psychoedukacyjne. Ponieważ ludzie kontynuują pracę z domu, będzie to musiało być realizowane wirtualnie / zdalnie. Co więcej, firmy powinny również bardziej skoncentrować się na wynikach podczas zarządzania poziomami wydajności. Praca przy biurku od dziewiątej do piątej nie zawsze sprzyja wysokiej wydajności, a już na pewno nie sprzyja dobremu zdrowiu psychicznemu. Dzięki stworzeniu wskaźników, które otwierają czas na sport, zdrowe odżywianie i inne zajęcia rekreacyjne, bardziej elastyczna rutyna pracy może stworzyć szczęśliwszą, zdrowszą i bardziej energiczną siłę roboczą. Byłoby to korzystne zarówno dla firm, jak i pracowników. Nie bez znaczenia jest także pomoc pracownikowi w zarządzeniu swoją przestrzenią, lub umożliwienie korzystania z ‘coworków’. Praca w sypialni niszczy wytworzone wzorce zachowań i prowadzi do dodatkowych problemów takich jak np. bezsenność.

ESG – nowy standard odpowiedzialnego biznesu

Podczas gdy CSR ma na celu uczynienie biznesu odpowiedzialnym, kryteria ESG sprawiają, że wysiłki takiego biznesu są mierzalne. ESG zapewnia wymierne wskaźniki (w tym kwestie zrównoważonego, etycznego i ładu korporacyjnego, takie jak zarządzanie śladem węglowym firmy i upewnianie się, że istnieją systemy) do pomiaru odpowiedzialności.

Wskaźnik ESG Score jest obliczany na podstawie tego, jak postrzegana jest organizacja, czyli jak raportowane jest jej zachowanie związane z kwestiami ESG.

Wartość inwestycji w obszar ESG prawie podwoiła się w ciągu czterech lat i ponad trzykrotnie w ciągu ośmiu lat, do 40,5 biliona dolarów w 2020 roku (raport Optimas).

ESG konieczne przy ocenie ryzyka inwestycji

Firmy cały czas pracują nad pogodzeniem ‘S’ ESG i ich interakcjami ze społeczeństwem – potwierdza to niedawna porażka w ofercie Deliveroo IPO.

Co ważne, była to jedna z pierwszych spółek giełdowych, które zostały dotknięte skutecznym bojkotem ze względu na pozycję spółki w kontekście standardów ESG.

Debiut Deliveroo był największą pierwszą ofertą publiczną na londyńskiej giełdzie od czasu Glencore w 2011 roku. Firmie doradzały jedne z najlepszych banków i kancelarii prawnych. Prowadzącymi księgi rachunkowe, którzy prowadzili IPO, byli Goldman Sachs i J.P. Morgan. Prawnikami doradzającymi w zakresie ryzyk prawnych i regulacyjnych oraz wymogów Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (LSE) były kancelaria Magic Circle Freshfields Bruckhaus and Deringer oraz globalna, amerykańska kancelaria Latham & Watkins.
Na porażkę debiutu Deliveroo wpłynęło kilka czynników, nie mniej jednak ESG stanowiło gwóźdź do trumny IPO.

Inwestorzy zidentyfikowali 3 główne ryzyka obciążające zarządzających aktywami w obszarze „S” ESG:

  • ryzyko prawne, sądowe i regulacyjne związane ze statusem kierowców Deliveroo;
  • bezpieczeństwo i dobro kierowców dostawczych Deliveroo; oraz
  • prawa człowieka kierowców i ich prawo do płacy minimalnej lub płacy wystarczającej na utrzymanie.

Obawy zarządzających funduszami dotyczyły nie tylko ESG, ale kumulacji problemów.

Jednym z głównych problemów związanych z zarządzaniem był współzałożyciel Deliveroo, Will Shu, zachowujący kontrolę głosu pomimo posiadania mniejszościowego pakietu akcji, dzięki dwuakcyjnej strukturze w stylu Doliny Krzemowej.

Wzrost znaczenia zdrowia psychicznego w ESG

W obliczu narastającego kryzysu zdrowia psychicznego, inwestorzy środowiskowi, społeczni i rządowi zaczęli uważnie analizować wysiłki pracodawców w celu rozwiązania tej sytuacji. W ramach szerszego skupienia się na społecznym wymiarze ESG (Environment – Social – Governance), zainteresowanie wsparciem pracowników, które wcześniej ograniczały się do kwestii środowiskowych i pozytywnych praktyk w zarządzaniu, rozszerzone zostało o obszar dobrostanu psychicznego.

Szczególnie istotnym obszarem włączanym do ESG jest wsparcie terapeuty, psychologa czy psychiatry – mindfulness, owocowe czwartki i nauka oddychania nie wystarczą . Działania coraz częściej wykraczają poza wsparcie pracownika a kierowane są do rodziny. 

Zobacz również

Zasoby – jaką rolę odgrywają w naszym życiu?

To zasoby odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu przez nas wyzwań, a właściwie świadomość zasobów jakie posiadamy oraz z których możemy skorzystać realizując plan działania. Rola zasobów W obliczu strat, ale i szeroko pojętych zmian, ludzie

Kwiecień w Helping Hand miesiącem Trudnych Zmian

W kwietniu w Helping Hand skupiamy się na temacie trudnych zmian. Jak sobie z nimi radzić? Czy każda z nich wiąże się z utratą i kryzysem? Jak spojrzeć na proces zmiany jak na szansę, która może