Zasoby – jaką rolę odgrywają w naszym życiu? - Helping Hand - Mental Health Programme

Zasoby – jaką rolę odgrywają w naszym życiu?

To zasoby odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu przez nas wyzwań, a właściwie świadomość zasobów jakie posiadamy oraz z których możemy skorzystać realizując plan działania.

Rola zasobów

W obliczu strat, ale i szeroko pojętych zmian, ludzie stosują strategie polegające na wykorzystaniu dostępnych zasobów, w celu możliwie najbardziej pomyślnej adaptacji do nowej sytuacji. Co możemy postrzegać jako inwestowanie ich. Nierzadko prowadzi to do wytworzenia nowych zasobów. W przypadku posiadania ubogich zasobów lub w momencie trudności w ich dostrzeganiu np. w sytuacjach kryzysowych inwestowanie może być niemożliwe, czasami nawet wiąże się to z ponoszeniem dalszych strat. Dlatego w pracy terapeutycznej czy wcześniej interwencyjnej pracuje się na zasobach. Szukając ich, wzmacniając czy uświadamiając osobie jak wiele zasobów posiada, które mogą być pomocne w poradzeniu sobie z sytuacją (zasobów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych).

Rodzaje zasobów

Hobfoll, twórca teorii zachowania zasobów podkreślił, że posiadane przez nas zasoby pełnią ważną funkcję ochronną w sytuacjach stresu i radzeniu sobie z nim. Przedstawił on cztery różne rodzaje zasobów:

 • przedmioty – ich posiadanie bądź brak stanowi o statusie materialnym i społecznym jednostki, np. samochód, dom; warunki do życia,
 • zasoby okolicznościowe – są cenne i ograniczone, np. stała praca, awans, spadek, małżeństwo;
 • zasoby energetyczne – pochodne własnej energii i doświadczenia, które można wykorzystać w pomnażaniu kolejnych zasobów, np. pieniądze;
 • zasoby osobiste – dotyczą cech osobowości i temperamentu, np. odporność na stres, punktualność, doświadczenia, wykształcenie…

Inny podział to zasoby wewnętrzne i zewnętrzne.

Do kategorii zasobów wewnętrznych zaliczamy:

 • właściwości osobiste (cechy, temperament, style radzenia sobie, mocne strony, talenty, predyspozycje…),
 • wartości, którymi kierujemy się w życiu
 • doświadczenia (również te trudne, nierzadko z perspektywy czasu traumatyczne) – które pokazują, że poradziliśmy sobie, daliśmy radę
 • umiejętności (to co potrafimy)
 • wiedza jaką posiadamy (i ta ogólna, życiowa, specjalistyczna czy wynikająca z naszych zainteresowań)
 • wykształcenie jakie posiadamy (szkoły, szkolenia, warsztaty, kursy) – wszystko to, co wniosło coś w nasze życie
 • zainteresowania
 • motta/ życiowe przekonania – to, co jest dla nas ważne, w co wierzymy, co daje nam siłę lub nas motywuje

Kategoriami zasobów zewnętrznych zaś są:

 • relacje (zasoby społeczne) – dobre relacje z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami, współpracownikami
 • instytucje wspierające – dostęp do opieki zdrowotnej – do lekarzy (również prywatnie), do specjalistów z obszaru zdrowia psychicznego i rozwoju: psychoterapeutów, interwentów, coachów…
 • bezpieczne miejsca – miejsca w których czujesz się dobrze, które dają Ci poczucie bezpieczeństwa (to może być Twój dom a może jakieś odległe miejsce na świecie, sprawia, że czujesz się wyjątkowo dobrze…)
 • otoczenie – Twoja okolica, z której możesz korzystać, jeśli mieszkasz np. w dużym mieście zasobami z tej kategorii mogą być: pobliski park, dobra komunikacja – dostęp do metra, tramwajów, kina, teatry, galerie handlowe…
 • dobra materialne – mieszkanie, samochód, ziemia, rower, oszczędności…
 • dobra niematerialne – ubezpieczenie na życie, umowa o pracę, zdolność kredytowa…

Warto na co dzień mieć świadomość swoich zasobów. Zacznij robić swoją listę już dziś. Wypisz wszystko, co przychodzi Ci do głowy. Na bieżąco aktualizuj listę.

Jak korzystać z zasobów?

Sytuację trudną można postrzegać jako wyzwanie lub zagrożenie

Kiedy sytuację trudną traktujemy jak wyzwanie wówczas towarzyszy nam stres, a zarazem ekscytacja. Włączamy strategie radzenia sobie w 80 procentach skupione na zadaniu, tylko w 10-20 procentach na towarzyszących nam emocjach. Zdarza się, że w niewielkim wymiarze stosujemy strategię unikową, która stanowi 0-10 procent. Jesteśmy świadomi swoich zasobów (np. doświadczenia, wykształcenia, stanu zdrowia, kompetencji, oszczędności, wsparcia rodziny, przyjaciół itp.), zapoznajemy się w wymaganiami danej sytuacji, konfrontując je z naszymi. W ostatniej kolejności postrzegania sytuacji jako wyzwanie (szansa) pojawiają się ograniczenia (nasze i wynikające z sytuacji). Skupiamy się na tym, na co mamy wpływ. To, na co wpływu nie mamy świadomie odpuszczamy.

ZASOBY

       |

WYMAGANIA

       |

OGRANICZENIA

Najbardziej znanymi kierunkami skupiającymi się na pracy z zasobami są: Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, podejście Ericksonowskie, Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna, Psychologia Pozytywna.

 

Literatura:

Mariola Łaguna „Zasoby osobiste jako potencjał w realizacji celów. Polskie Forum Psychologiczne 2015

Irena Heszen „Psychologia stresu”

 

Autorka:

Marta Drinčić, psycholożka

Zobacz również

Zasoby – jaką rolę odgrywają w naszym życiu?

To zasoby odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu przez nas wyzwań, a właściwie świadomość zasobów jakie posiadamy oraz z których możemy skorzystać realizując plan działania. Rola zasobów W obliczu strat, ale i szeroko pojętych zmian, ludzie

Kwiecień w Helping Hand miesiącem Trudnych Zmian

W kwietniu w Helping Hand skupiamy się na temacie trudnych zmian. Jak sobie z nimi radzić? Czy każda z nich wiąże się z utratą i kryzysem? Jak spojrzeć na proces zmiany jak na szansę, która może