Wielopokoleniowy zespół, czyli jaki? Jak zarządzać przedstawicielami różnych generacji? - Helping Hand - Mental Health Programme

Wielopokoleniowy zespół, czyli jaki? Jak zarządzać przedstawicielami różnych generacji?

Na rynku pracy obecni są przedstawiciele różnych generacji – ci doświadczeni współpracują z tymi, którzy dopiero rozpoczynają swoją zawodową drogę. Zarządzanie wielopokoleniowym zespołem bywa wyzwaniem, jednak wielopokoleniowość należy traktować jako zaletę. Dbanie o potrzeby wszystkich pracowników przyniesie organizacji wiele korzyści.

Wiele generacji w jednej organizacji

Na rynku pracy obecni są przedstawiciele czterech pokoleń pracowników – to zarówno ci, którzy powoli przestają być aktywni zawodowo, jak i ci, którzy dopiero zaczynają. Baby boomers to pokolenie powojennego wyżu demograficznego. Rzadko zmieniają miejsce pracy, potrzebują stabilizacji, ważny jest dla nich proces, a nie rezultat. Pokolenie X (urodzeni w latach 1965-1980) uważa, że na sukces zawodowy wpływają kompetencje i wykształcenie. Są obeznani z technologią, jednak wolą tradycyjne rozwiązania. Ważne są dla nich kontakty twarzą w twarz. Pokolenie Y (milenialsi) to najlepiej wykształcona generacja na rynku pracy. Są lojalni wobec współpracowników, a nie firmy, cenią sobie elastyczność, to nie stanowisko, ale kompetencje robią na nich wrażenie. To wielozadaniowcy, dla których liczy się satysfakcjonująca płaca, ale i czas wolny. Najmłodsze na rynku pracy pokolenie Z nie zna świata bez internetu. Przedstawiciele tej generacji nie boją się wyzwań, chętnie eksperymentują. Granica między światem rzeczywistym i wirtualnym zaciera się, nie mają problemów z pracą jedynie na odległość, bez bezpośrednich kontaktów z innymi osobami.

Tak mówią ogólne opisy. Jednak na pracowników nie należy patrzeć przez pryzmat stereotypów, opisujących ich pokolenie.

Różni ludzie, różne potrzeby?

Przedstawicieli poszczególnych generacji różni przede wszystkim podejście do pracy. Dla starszych pokoleń praca związana jest z zarobkiem, a nie z przyjemnością – żyją, aby pracować. Im młodsi pracownicy, tym bardziej zwracają uwagę na work-life balance, na to, jak praca wpływa na ich zdrowie, również psychiczne.

Różne pokolenia to także tożsame potrzeby. Satysfakcjonująca wypłata, stabilne zatrudnienie, atmosfera w pracy – to czynniki, które mają znaczenie dla przedstawicieli różnych pokoleń. Liczy się dla nich także lojalność ze strony pracodawcy, bezpieczeństwo pracy, a także rozwój zawodowy. Dla przedstawicieli różnych pokoleń ważne jest poczucie przynależności. Zwracają uwagę nie tylko na organizacje, które głośno mówią o swojej misji, ale i wcielają w życie poprzez podejmowane działania.

Podejście do kwestii elastyczności na poziomie praca – życie prywatne to obszar, w których widać największe różnice międzypokoleniowe. Jednak luka pomiędzy pokoleniami wciąż się zmniejsza.

Musimy także pamiętać, że nie każdy jest taki sam – przedstawiciel generacji X może doskonale odnajdywać się podczas pracy zdalnej, bez bezpośrednich kontaktów z innymi, a osoba z generacji Z może nie wyobrażać sobie pracy innej niż tej w biurze, w otoczeniu innych ludzi.

Same wyzwania? Niekoniecznie

Struktura, w której młodszy pracownik nadzoruje starszego, wydawanie poleceń doświadczonym osobom, brak informacji zwrotnej, brak zrozumienia nowych procesów? Wielopokoleniowy zespół to nie tylko wyzwania. Zatrudnianie przedstawicieli różnych generacji może przynieść organizacji szereg korzyści. Wymiana doświadczeń na różnych płaszczyznach wpływa m.in. na rozwój, kreatywność czy innowacyjność. To nie tylko zwiększanie kompetencji w zespole, ale i np. dotarcie do różnych grup odbiorców, poszerzanie zasięgu organizacji, a co za tym idzie – jej wyników finansowych.

Wielopokoleniowe zespoły pozwalają na wymianę kompetencji i wiedzy, a połączenie unikatowych, uzupełniających się umiejętności pozwala na poszukiwanie wspólnych celów i ich skuteczną realizację.

Środowisko pracy wpływa na retencję pracowników. Wysiłki pracodawcy wpływające na rzecz stworzenia zróżnicowanego zespołu to jeden z czynników, który ma znaczenie dla zatrzymania pracownika w organizacji

Jak zarządzać wielopokoleniowym zespołem?

Przede wszystkim należy dostrzec fakt, że zjawisko wielopokoleniowości jest obecne na rynku pracy. Nie powinniśmy ignorować różnic między pracownikami, ani dążyć do ich wyeliminowania. Pracowników nie należy jednak postrzegać przez pryzmat cech demograficznych.

Wykorzystajmy unikatowe umiejętności i pomóżmy dostosować pracownikom działania do misji organizacji oraz odnaleźć kierunek, w którym chcą rozwijać swoją karierę. Przyjazne środowisko, w którym każda zatrudniona osoba będzie czuła się doceniona, a jej talenty będą wykorzystane to cel, który warto postawić organizacji. Liderzy powinni łączyć i integrować pokolenia, m.in. tworząc wielopokoleniowe zespołu. Dzięki temu będą mogli wykorzystać odmienne sposoby myślenia czy style komunikacji. Budowanie atmosfery zaufania, jasne informowanie o celach, transparentna komunikacja, zaspokajanie potrzeb całego zespołu to kluczowe elementy, o które powinien zadbać manager.

Chcesz iść tą drogą, jednak nie wiesz, od czego zacząć? Możemy ci w tym pomóc. W Helping Hand wiemy, jak zadbać o podstawowy filar ESG, czyli “S”. Dla społecznej odpowiedzialności niezwykle ważna jest m.in. różnorodność i relacje pracownicze, środowisko sprzyjające wymianie poglądów, zaangażowanie, szkolenia i rozwój pracowników. A odpowiednio zarządzany wielopokoleniowy zespół to klucz do sukcesu.

Źródła:

  1. Deloitte, Global 2022 Gen Z & Millennial Survey, czerwiec 2022
  2. Deloitte, Global Human Capital Trends, czerwiec 2020
  3. Trendy: Wielopokoleniowy zespół. Od milenialsów do pracowników z wieloletnim stażem, deloitte.com
  4. Raport Future 2022/2023. Rynek pracy i zawody przyszłości, Kasia Syrówka

Zobacz również

Zasoby – jaką rolę odgrywają w naszym życiu?

To zasoby odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu przez nas wyzwań, a właściwie świadomość zasobów jakie posiadamy oraz z których możemy skorzystać realizując plan działania. Rola zasobów W obliczu strat, ale i szeroko pojętych zmian, ludzie

Kwiecień w Helping Hand miesiącem Trudnych Zmian

W kwietniu w Helping Hand skupiamy się na temacie trudnych zmian. Jak sobie z nimi radzić? Czy każda z nich wiąże się z utratą i kryzysem? Jak spojrzeć na proces zmiany jak na szansę, która może