Jak stan psychiczny pracowników wpływa na ich efektywność? - Helping Hand - Mental Health Programme

Jak stan psychiczny pracowników wpływa na ich efektywność?

Efektywność i produktywność pracowników to wartości, które każdy lider chciałby móc maksymalnie podnieść. Wielu z nich jednak szuka drogi do tego celu w złych miejscach. Nie każdy wie, że na efektywność i produktywność pracowników ogromny wpływ ma stan ich zdrowia psychicznego. Najnowsze badania potwierdzają tę tezę i alarmują, by szefowie zainteresowali się kondycją psychiczną swoich podwładnych, nim będzie za późno.

Przez wiele lat kwestie wydajności pracowników postrzegane były w kategoriach indywidualnego talentu i umiejętności, później – jako efekt działań motywacyjnych. Dziś warto zastanowić się, czy to aby stan zdrowia psychicznego nie jest głównym hamulcem lub siłą napędową produktywności pracowników. Taką hipotezę zdają się potwierdzać najnowsze badania. W poszukiwaniu odpowiedzi warto skupić się na rzetelnym badaniu opinii pracowników i pracodawców z 2020 roku, którego wyniki zostały opublikowane w raporcie „Zdrowie psychiczne w środowisku pracy” opracowanym w ramach kampanii „Zrozum.Poczuj.Działaj!” przez Pracodawców RP i Grupę ArteMis, we współpracy z Partnerem Merytorycznym Instytut One – Zdrowie i Harmonia.

Według raportu:

  • około 96% pytanych zgadza się ze stwierdzeniem, że mniejszy stres w firmie sprawia, że pracownicy pracują wydajniej (wykres poniżej),
  • lepsza wydajność pracy to jedna z głównych korzyści, jakie niesie ze sobą stworzenie w firmie środowiska przyjaznego osobom z zaburzeniami psychicznymi.
Mniejszy stres w firmie sprawia, że pracownicy wydajniej pracują

Sprawę zdaje się komplikować pandemia koronawirusa, której skutki możemy obserwować w pogorszeniu się kondycji psychicznej pracowników, a także w pogorszeniu się kondycji ekonomicznej firm. W czasach, gdy jeszcze bardziej wzrosła potrzeba wysokiej aktywności i efektywności pracowników, nie można dopuścić do sytuacji spadku formy psychicznej podwładnych, która odbije się bezpośrednio na wynikach przedsiębiorstwa.

Dlaczego stan psychiczny pracowników ma wpływ na ich produktywność?

Poza przeanalizowaniem wyników badań dotyczących zdrowia psychicznego pracowników, warto zastanowić się, dlaczego uzależniamy wydajność pracowników od ich stanu psychicznego. Mogą tu mieć szczególne znaczenie poniższe kwestie:

  • obniżony poziom koncentracji – kiedy mamy problemy ze zdrowiem psychicznym, stany lękowe czy depresyjne, pojawią się również problemy z koncentracją i skupieniem na zadaniach do wykonania. Pracownicy, którzy nie mogą się skupić na swoich obowiązkach, w rezultacie nie będą efektywni.
  • częste lub długie nieobecności w pracy – duży odsetek zwolnień lekarskich dotyczy właśnie problemów ze zdrowiem psychicznym. Kiedy pracownik znika na kilka dni w tygodniu lub idzie na długie zwolnienie lekarskie, trudno zauważyć wzrost jego wydajności.
  • wypalenie zawodowe – długotrwały stres w pracy, brak elementów docenienia, a także problemy ze zdrowiem psychicznym są częstym powodem wypalenia zawodowego. Wypaleni pracownicy nie odczuwają sensu swojej pracy, obowiązki wykonują mechanicznie, często powoli i od niechcenia. Skutkuje to bardzo słabym poziomem produktywności.

Jak dbać o wydajność pracowników?

Z powyższymi problemami można walczyć. Najlepiej jednak dbać o to, by do ich dojścia nie dopuszczać. Sposobów na zadbanie o odpowiednią produktywność pracowników może być wiele. Oto kilka przykładów:

  • szkolenia – gwarantowanie pracownikom szkoleń może świetnie wpłynąć na ich potrzebę rozwoju zawodowego i merytorycznego. Pracownicy, którzy bywają na szkoleniach zapewnianych przez firmę, chętnie wykorzystują zdobytą wiedzę w pracy, podnosząc tym samym swoją efektywność,
  • docenianie – stworzenie przestrzeni przyjaznej, w której za dobrze wykonaną pracę można liczyć na pochwałę (nie tylko finansową), będzie miało swój oddźwięk w pozytywnym postrzeganiu firmy przez pracowników, a tym samym we wzroście ich produktywności,
  • wsparcie psychologiczne dla pracowników – ostatnimi czasy wdrażanie wsparcia terapeutycznego w firmach stało się bardzo popularne. Zadbanie o komfort psychiczny swoich podwładnych, zapewnienie im konsultacji psychologicznych, edukowanie ich i badanie stanu ich zdrowia mogą zdziałać cuda w kontekście wydajności i efektywności. Poczucie opieki ze strony firmy z pewnością sprawi, że pracownicy będą pracować chętniej i aktywniej. W celu wprowadzenia takich działań w swojej organizacji warto zgłosić się do firmy Helping Hand, która specjalizuje się w dbaniu o wydajność pracowników za pomocą poprawy kondycji ich zdrowia psychicznego.

Badania opinii pracowników oraz historie wielu firm pokazują, że za wysoką efektywnością pracowników przede wszystkim stoi ich dobra kondycja psychiczna. Na tej podstawie można zgodzić się, że dbanie o nią powinno być obowiązkiem pracodawców, którzy cenią sobie zarówno zrelaksowany, zdrowy zespół, jak i jego wyniki. Chcąc podnieść produktywność pracowników, należy zacząć o zbadania stanu ich zdrowia psychicznego. A następnie – wdrożyć odpowiednie wsparcie.

Zobacz również