uzależnienia

Narkomania

Uzależnienie od narkotyków jest specyficzne z racji na różnorodność iniekcji oraz oddziaływania środków. Tak jak dla innych uzależnień, uzależnienie od narkotyków charakteryzuje się silną, nabytą potrzebą przyjmowania substancji. Badania przeprowadzone przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wskazują, że używanie narkotyków jest mniej rozpowszechnione niż spożywanie alkoholu, dotyczy ono 4,7 % populacji Polaków w wieku 15-64 lat. W porównaniu do całej populacji najwyższe użytkowanie narkotyków dotyczy młodzieży i młodych osób dorosłych w wieku 15-34 lata.

Narkotyki

Zażywało

 • 5% dorosłych Polaków co najmniej raz w życiu,
 • 1,4% – w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 • 0,4% – w ciągu ostatnich 30 dni

Wśród osób o wysokiej częstotliwości użycia są osoby w wieku 15-19 lat:

 • 1,5% młodzieży zażywało narkotyki w ciągu ostatnich 30 dni,
 • jest to odsetek 4-krotnie wyższy niż wśród dorosłych

badania

EZOP

Pierwsze w Polsce badania epidemiologicznego zaburzeń psychicznych, w 2011 roku populację osób uzależnionych od narkotyków szacowano na 37,2 do 102 tys. (0,3% populacji). Według badania „Stan Zdrowia Ludności Polski 2014” w Polsce do substancji najbardziej rozpowszechnionych należą przetwory konopi.

Stymulanty czyli substancje pobudzające ośrodkowy układ nerwowy:

 • Amfetamine i jej pochodne: metaamfetamina, metylfenidat
 • Efedryne i jej steroizomery: efedryna i pseudoefedryna
 • N-metyloksantyny: kofeina, teofilina, teobromina

Depresanty czyli substancje działające opóźniająco na ośrodkowy układ nerwowy:

 • Benzodiazepiny, np. diazepam, flunitrazepam
 • Depresanty nasenne: barbiturany, chloroform, wodzian chloralu
 • Opioidy, np. opium, kodeina, tramadol, morfina, heroina, metadon

Psychodeliki czyli substancje wywołujące zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym:

 •  delirianty, np. skopolamina, atropina
 • pozostałe psychodeliki np. Salvinorin A
 • psychodeliki stymulacyjne, np. MDMA, MDA, meskalina, DOM, LSD-25, AMT DMT
 • dysocjanty, np. podtlenek azotu, ketamina

Badania

KBdsPN i Fundacji CBOS

Badania przeprowadzone w 2015 roku przez KBdsPN, i Fundacji CBOS pokazują, że najczęściej używanym narkotykiem w Polsce była marihuana (10% populacji w wieku 15-34), na drugim miejscu pojawiła się amfetamina (0,4% ), kolejno kokaina (0,4 % wśród młodych dorosłych).

W 2015 roku z powodu narkotyków zmarło 255 osób, w 2015 zarejestrowano 204 zgony, w czym największy odsetek stanowili mężczyźni (dane GUS).