Jak zarządzać różnorodnymi zespołami? Dziewięć wskazówek - Helping Hand - Mental Health Programme

Jak zarządzać różnorodnymi zespołami? Dziewięć wskazówek

Tworzenie różnorodnych zespołów nie jest już tylko możliwością, staje się koniecznością. To coś, czego oczekują pracownicy, ale i rynek. Jeśli chcemy osiągnąć dobre wyniki finansowe, a także przyciągać (i zatrzymywać) talenty, nie możemy pomijać w naszych działaniach strategii DEI.

Czym jest zarządzanie różnorodnością?

DEI (diversity – różnorodność, equality – równość, inclusion – włączenie) to wartości, które w swojej strategii uwzględnia coraz więcej organizacji. Różnorodność odnosi się do różnic między pracownikami, równość ma odbicie m.in. w bezstronności, w wyborze zadań tak, aby każdy mógł je wykonać, a włączenie to coś, co sprawia, że wszyscy pracownicy stają się częścią organizacji, niezależnie od różnic między nimi.

Zarządzanie różnorodnością to coś, co łączy te trzy elementy w całość. To zauważenie różnic pomiędzy ludźmi i świadome wykorzystanie potencjału, jaki z tego płynie. To tworzenie bezpiecznej, przystosowanej do każdego przestrzeni, w której pracownicy czują się szanowani i docenieni.

Dostrzeżenie różnic między ludźmi sprawia, że organizacja może w pełni wykorzystać ich kompetencje, potencjał i zdolności. Sprawia, że pracownicy są bardziej zaangażowani, efektywni. A to przekłada się m.in. na realizowanie celów i wyniki finansowe. Nie ulega wątpliwości, że DEI to strategia, którą warto wdrożyć, a zarządzanie różnorodnością powinno stać się pożądaną umiejętnością.

Jak wynika z raportu Deloitte “Pierwsze kroki na rynku pracy”, 92 proc. ankietowanych wybrałoby pracodawcę, który dba o różnorodność i przyświeca mu włączająca kultura organizacyjna (pod względem wieku, płci, narodowości, pochodzenia etnicznego itp.).

Jak zarządzać różnorodnymi zespołami?

Pamiętaj o włączeniu

Skupiając się na różnorodności, często zapominamy o włączeniu. A dopiero zadbanie o wszystkie składowe DEI sprawi, że stworzymy włączające środowisko. Jeśli zatrudnimy różne osoby, przedstawicieli różnych płci, w różnym wieku itp., jednak nie damy im prawa głosu, ich zdanie będzie pomijane itp. to środowisko pracy będzie zróżnicowane, jednak nie tylko na tym powinno nam zależeć.

Przeciwdziałaj dyskryminacji, ale nie tylko

Polityka różnorodności opiera się na przeciwdziałaniu dyskryminacji, jednak nie tylko to ma znaczenie dla tworzenia różnorodnego środowiska pracy. Musimy zadbać o bezpieczne, przyjazne relacje na linii pracownicy-pracownicy, ale i pracownicy-przełożeni. Sprawić, aby nikt nie bał się wychodzić z inicjatywą, wyrażać swojego zdania (również w przypadku krytyki), dzielić doświadczeniem itp. Różnorodny zespół to nie tylko taki, w którym nie ma marginalizacji, ale i taki, w którym wszyscy realnie się wspierają.

Każdy głos ma znaczenie

Zadbaj o to, by pracownicy wiedzieli, że ich zdanie się liczy. Są częścią organizacji, ich wiedza, pomysły są doceniane i brane pod uwagę. Powinni być świadomi, że także odmienne zdanie ma znaczenie, nie muszą się zgadzać ze wszystkim i przyjmować decyzje bez żadnych refleksji. Można dyskutować, dzielić się swoimi wątpliwościami, a ewentualne trudności nie będą pomijane.

Zbuduj wspólnotę, wzmacniając jednostki

Wspierając indywidualne talenty, dostrzegając możliwości i umiejętności, dopasowując zadania, aby ludzie mogli w pełni wykorzystać swój potencjał, sprawiasz, że ludziom chce się bardziej. Są bardziej zaangażowani, wydajni i efektywni. Czują się znaczącą częścią organizacji i chcą dla niej jak najlepiej.

Dbaj o talenty

Z raportu Deloitte “Global 2022 Gen Z & Millennial Survey” wynika, że osoby, które są zadowolone z wysiłków pracodawcy na rzecz stworzenia zróżnicowanego i integracyjnego środowiska są bardziej skłonne do tego, aby pozostać z pracodawcą na dłużej niż pięć lat. Dbając o DEI, dbasz o specjalistów. To coś, na co zwracają nie tylko ci, którzy już są zatrudnieni, ale i ci, którzy poszukują pracy. A im więcej talentów, tym lepsza pozycja na rynku.

Bądź elastyczny

Korzystaj ze sprawdzonych narzędzi, ale dostosuj je do aktualnej sytuacji. Musisz być świadomy tego, że nic nie jest na stałe, zmieniają się np. potrzeby pracowników. To nie tylko zmiana organizacji pracy (tryb zdalny/hybrydowy), wymagania dotyczące benefitów pozapłacowych itp., ale i tworzenie środowiska pracy sprzyjającemu neuroróżnorodności. Weź pod uwagę np. że fotel nie jest dany raz na zawsze, niektórzy potrzebują innego modelu, a pozornie niewielka zmiana znacząco wpłynie na ich pracę.

Zadbaj o pokolenia

Na rynku pracy spotykają się obecnie przedstawiciele kilku pokoleń, musisz zadbać o ich różne potrzeby. Jak? M.in. myśl o kompetencjach, nie o stanowiskach, pozwól na przepływ wiedzy, pomysłów, wykorzystaj unikatowe umiejętności pracowników. Spraw, by wiek nie był najważniejszą cechą.

Edukuj

Planując szkolenia myśl nie tylko o kadrze menedżerskiej, ale o wszystkich pracownikach. Zadbaj nie tylko o rozwój kompetencji, które przydają się podczas wykonywania codziennej pracy, postaw także na kursy, które pokażą, jak duże znaczenie ma fakt, że różnimy się od siebie i jak można to wykorzystać podczas pracy zespołowej.

Zwróć uwagę na lidera

Zarządzanie różnorodnym zespołem nie jest łatwym zadaniem, a lider powinien być świadomy zadań, które przed nim stoją. Włączające przywództwo to sprawiedliwe traktowanie ludzi, docenianie indywidualnych cech pracowników, wykorzystywanie myślenia i punktów widzenia różnych grup. Nie każdy lider automatycznie staje się tym inkluzywnym, m.in. ze względu na własne przekonania, bariery. Pomocne są szkolenia, które pokazują, jak świadomość uprzedzeń i tendencyjności własnych zachowań może wpłynąć na postrzeganie innych.

Zadbajmy razem o “S”

Diversity, equality i inclusion nie są niczym nowym, to wartości, które od lat są codziennością w wielu organizacjach – szczególnie tych międzynarodowych, szukających pracowników w różnych środowiskach itp. Jednak do niedawna DEI było czymś “ekstra”, o czym nie każdy pracodawca musiał myśleć. Obecnie staje się czymś obowiązkowym. Nie tylko za sprawą raportowania ESG (a DEI jest istotną częścią “S”, społecznej odpowiedzialności), ale i wymagań rynku. Wdrożenie DEI nie tylko sprawi, że staniemy się bardziej konkurencyjni, będziemy także bardziej pożądani przez pracowników. A w sytuacji, gdy na rynek pracy wchodzi nowa generacja, która zwraca uwagę nie tylko na czynniki finansowe, to coś na wagę złota.

DEI to wartości, które są ci bliskie, jednak nie wiesz, jak odpowiednio wdrożyć je w twojej organizacji? W Helping Hand mamy wiedzę i narzędzia – pomożemy zdefiniować czynniki, o które warto zadbać, rozwiniemy kompetencje miękkie liderów, pokażemy, jak ważny jest well-being, przeszkolimy z różnorodności i inkluzywności. Wiemy, jak ważne dla ESG jest zarządzanie kapitałem ludzkim, pomożemy ci zrozumieć wagę obszarów wpływających na pracownika i zaimplementować je w twojej organizacji.

Źródło:

  1. Deloitte, Raport: Pierwsze kroki na rynku pracy 2021. First Steps into the Labour Market – wyniki badania przeprowadzonego wśród studentów i absolwentów w Europie, czerwiec 2021
  2. Deloitte, Global 2022 Gen Z & Millennial Survey, czerwiec 2022

Zobacz również