EAP (EAP EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM) – co to jest? - Helping Hand - Mental Health Programme

EAP (EAP EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM) – co to jest?

W miejscu pracy doświadczamy wielu trudności, m.in. braku energii do działania, gorszego nastroju, mniejszej motywacji czy spadku koncentracji. Niezaopiekowane małe problemy mogą przerodzić się w większe, a nawet zaburzenia zdrowia psychicznego.

Employee Assistance Program jest jednym z rozwiązań, który umożliwia wsparcie pracowników w trudnych sytuacjach nawet wtedy, gdy z boku wydają się błahe. 

Co to jest EAP?

Employee Assistance Program (eng.) to systemowe rozwiązanie dla organizacji, które chcą wspierać swoich pracowników w obszarze zdrowia psychicznego. Charakterystycznych dla tego rodzaju programów jest kilka cech:

  • szybki dostęp do psychologa lub psychoterapeuty
  • możliwość bezpośredniego kontaktu każdego pracownika z psychologiem (bez pośredników)
  • poufność – pracodawca nie wie kto i w jakiej sprawie korzysta z pomocy
  • konsultant EAP posiada odpowiednie kwalifikacje – jest psychologiem lub psychoterapeutą
  • możliwość spotkania z psychologiem poza miejscem pracy

Charakterystyka EAP

Programy świadczeń pracowniczych EAP zorientowane są na indywidualną pomoc pracownikom nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale także w codziennych trudnościach. Zwykle kontakt z psychologiem lub psychoterapeutą jest możliwy przez całą dobę, a indywidualne konsultacje dostępne w ciągu kilku dni. Tego rodzaju benefity są finansowane przez pracodawców, w celu poprawienia jakości życia, a w konsekwencji również pracy, pracowników. 

Asystenci EAP w swoich działaniach koncentrują się na obszarze zawodowym, jednak mogą oferować również wsparcie w innych tematach, jeżeli tego wymaga sytuacja. Gdy pracownik zgłasza się z problemem, po konsultacji rekomendowany jest indywidualny tok działania. Może to być kilka konsultacji, rozpoczęcie psychoterapii, skierowanie na szkolenie, coaching lub jeszcze inna forma wsparcia. 

Korzyści dla pracowników i pracodawców

Pracodawcy wdrażają programy EAP w firmach, aby poprawić jakość życia pracowników i wspierać ich w rozwiązywaniu problemów. Może to skutkować zmniejszeniem absencji, lepszą wydajnością i efektywnością pracy, a także budowaniem pozytywnej atmosfery w miejscu pracy. Szczęśliwy pracownik angażuje się w pracę, komunikuje się z zespołem i działa sprawnie. 

Wsparcie psychologiczne często spotyka się też z dużym zainteresowaniem pracowników. Łatwy i darmowy dostęp pozwala na szybkie reagowanie, gdy pojawiają się trudności lub niepokojące objawy. To także inwestycja w psychoedukację, która zwiększa wewnętrzne zasoby osób, które z niej korzystają. Dzięki poszerzaniu wiedzy o samych sobie uczą się samodzielnie radzić z życiowymi wyzwaniami i wzmacniają swoją odporność psychologiczną. 

Wdrożenie EAP w firmie – zakres działania

Wprowadzenie do organizacji programu EAP powinno mieć wymiar systemowy. Każdy pracownik będzie miał równy dostęp do tego benefitu i będzie wiedział jak z niego korzystać. Konieczne jest więc nie tylko nawiązanie współpracy z psychologiem lub organizacją oferującą tego rodzaju wsparcie, ale także przygotowanie przejrzystej komunikacji dla zespołu. Pracownicy powinni znać ofertę programu EAP, wiedzieć, kiedy i w jaki sposób mogą z niego korzystać oraz rozumieć, w jakich sprawach mogą się zgłaszać. Warto regularnie przypominać o dostępności programu i oferować różne możliwości korzystania, np. szkolenia, webinaria.

Zanim jednak zaoferujemy pracownikom dostęp do opieki psychologicznej, warto ustalić dokładny zakres usług oraz zasady działania programu. W zależności od przyjętej formuły może on polegać na:

  • zaoferowaniu całodobowego wsparcia psychologicznego,
  • refundowanych konsultacjach psychologicznych,
  • programach i treściach psychoedukacyjnych,
  • warsztatach i szkoleniach z samorozwoju,
  • dostępie do specjalistów z obszaru zdrowia psychicznego i samorozwoju.

EAP w Polsce

Programy wsparcia pracowników są w Polsce trendem wzrastającym. Choć na ten moment to nieczęsto spotykany benefit, od dwóch lat obserwujemy zainteresowanie obszarem zdrowia psychicznego pracowników. Coraz więcej firm przygotowuje się do wprowadzenia EAP lub innej formy wsparcia psychicznego, lub już uruchamia programy pilotażowe. 

Panuje błędne przekonanie, że na programy EAP mogą pozwolić sobie tylko duże firmy ze względu na wysokie koszty. Nie musi tak być. Firmy specjalizujące się w dostarczaniu systemowego wsparcia zdrowia psychicznego do organizacji proponują różne rozwiązania optymalne kosztowo, na które nawet nieduże firmy mogą sobie pozwolić. Zanim odrzucimy ten pomysł, warto zapoznać się z ofertą platform psychoedukacyjnych czy firm specjalizujących się w EAP. 

Podsumowanie

Wsparcie pracowników w nurcie EAP może przynieść wiele korzyści nie tylko ludziom, ale także biznesowi, w postaci lepiej komunikujących się i sprawnie działających zespołów. Za kilka lat opieka psychologiczna w firmach stanie się standardem, jak dziś prywatna opieka medyczna. Proponując ją już dziś można wyprzedzić konkurencję w rywalizacji o najlepszych specjalistów na rynku. 

Zobacz również

Zasoby – jaką rolę odgrywają w naszym życiu?

To zasoby odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu przez nas wyzwań, a właściwie świadomość zasobów jakie posiadamy oraz z których możemy skorzystać realizując plan działania. Rola zasobów W obliczu strat, ale i szeroko pojętych zmian, ludzie

Kwiecień w Helping Hand miesiącem Trudnych Zmian

W kwietniu w Helping Hand skupiamy się na temacie trudnych zmian. Jak sobie z nimi radzić? Czy każda z nich wiąże się z utratą i kryzysem? Jak spojrzeć na proces zmiany jak na szansę, która może