Wiktoria Lubańska - Brysiak będąca certyfikowaną terapeutką leczenia uzależnień

Wiktoria Lubańska – Brysiak

Certyfikowana Terapeutka Leczenia Uzależnień

Pedagog i specjalistka psychoterapii uzależnień. Od 2011 roku pracuje z osobami uzależnionymi oraz doświadczającymi kryzysów życiowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Stowarzyszeniu Monar, Fundacji „Sławek”, Stowarzyszeniu „Eleuteria” oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Pracowała zarówno z osobami dorosłymi jak i z młodzieżą.  Z aplikacją Helping Hand jest związana od 2017 roku i od tego czasu aktywnie prowadzi w niej czaty terapeutyczne.  Jej doświadczenie obejmuje prowadzenie terapii indywidualnej,  pracę metodą społeczności terapeutycznej oraz prowadzenie warsztatów na temat funkcjonowania i budowania relacji w rodzinie oraz przeciwdziałania przemocy.  W ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyła w szkoleniach min. z zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu osób uzależnionych,  psychopedagogiki traumy oraz terapii online w pracy psychologicznej.