Agata Biedrzycka-Sarnowicz będąca certyfikowaną terapeutką leczenia uzależnień

Agata Biedrzycka-Sarnowicz

Certyfikowana Terapeutka Leczenia Uzależnień

Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki terapeutycznej. Psychoterapeutka behawioralno-poznawcza. Specjalistka terapii uzależnień. Dyrektorka Centrum Psychoterapii Uzależnień „Bądź Wolny”. 30 lat przepracowała z młodzieżą i dorosłymi na oddziale psychiatrii, terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych (narkotyków i alkoholu) oraz w poradni zdrowia psychicznego. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych i naukowo-badawczych z dziedziny wychowania, komunikacji interpersonalnej, uzależnień, profilaktyki i resocjalizacji oraz patologii środowiska społecznego.