Pracoholizm

Pracoholizm

Pracoholizm jest uzależnieniem behawioralnym. Charakteryzuje się poczuciem silnego przymusu wykonywania pracy lub różnych innych czynności z nią związanych np. ciągłym myśleniem o pracy czy poczuciem dyskomfortu, jeśli wykonywanie pracy jest utrudnione (np. podczas urlopu). Pracoholik zaczyna zaniedbywać inne obowiązki, życie rodzinne i towarzyskie, traci dotychczasowe zainteresowania, poświęcając swojej pracy coraz więcej czasu, przy czym praca staje się nadrzędną wartością. Szacuje się, że uzależnienie od pracy dotyczy ok 5% populacji, co oznacza, że co 20 człowiek jest pracoholikiem. Pracoholik budzi społeczną akceptację – bo przecież pełne zaangażowanie i poświęcenie pracy jest w dzisiejszych czasach czymś pożądanym, dlatego też często osoba z tym problemem, nie szuka pomocy. Dane z badań przeprowadzonych w latach 2014-2015 przez CBOS we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii pokazują, że 19,1% Polskiego społeczeństwa jest uzależnionych od pracy, natomiast aż 36,2% jest na granicy pracoholizmu.

pracoholizm - Pracoholizm
podwojna-diagnoza

Podwójna diagnoza

Być może spotkaliście się z terminem „podwójna diagnoza”. Oznacza on współwystępowanie u jednej osoby zaburzeń psychicznych i uzależnienia od alkoholu

Czytaj więcej »