Nikotynizm

Nikotynizm

Wg danych pochodzących z badania Eurobarometr z marca 2017 roku, odsetek palaczy w Europie wynosi 28% (119 mln), a w Polsce 30% (9,6 mln).

Polska należy do grupy krajów z najwyższym odsetkiem palaczy, wyprzedza nas jedynie Grecja, Bułgaria, Francja, Węgry i Łotwa.

Uzależnienie od nikotyny ma relatywnie niski potencjał w kontekście terapii uzależnień ze względu na niski poziom zainteresowania wsparciem:
– 48% palaczy w Polsce próbowało kiedykolwiek rzucić palenie
– 2% (186 tys.) zwróciło się o pomoc do specjalistów.

Skala problemu na świecie:

Palenie tytoniu: 1 mld osób (22,5% dorosłej populacji)

podwojna-diagnoza

Podwójna diagnoza

Być może spotkaliście się z terminem „podwójna diagnoza”. Oznacza on współwystępowanie u jednej osoby zaburzeń psychicznych i uzależnienia od alkoholu

Czytaj więcej »