Narkomania

Narkomania

Uzależnienie od narkotyków jest specyficzne z racji na różnorodność iniekcji oraz oddziaływania środków. Tak jak dla innych uzależnień, uzależnienie od narkotyków charakteryzuje się silną, nabytą potrzebą przyjmowania substancji. Badania przeprowadzone przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wskazują, że używanie narkotyków jest mniej rozpowszechnione niż spożywanie alkoholu, dotyczy ono 4,7 % populacji Polaków w wieku 15-64 lat. W porównaniu do całej populacji najwyższe użytkowanie narkotyków dotyczy młodzieży i młodych osób dorosłych w wieku 15-34 lata.

Zażywało je:

5% dorosłych Polaków co najmniej raz w życiu,
• 1,4% -w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
• 0,4% -w ciągu ostatnich 30 dni.

Wśród osób o wysokiej częstotliwości użycia są osoby w wieku 15-19 lat:

• 1,5% młodzieży zażywało narkotyki w ciągu ostatnich 30 dni,
• jest to odsetek 4-krotnie wyższy niż wśród dorosłych.

Wg badania EZOP, pierwszego w Polsce badania epidemiologicznego zaburzeń psychicznych, w 2011 roku populację osób uzależnionych od narkotyków szacowano na 37,2 do 102 tys. (0,3% populacji).

Wg badania „Stan Zdrowia Ludności Polski 2014” w Polsce do substancji najbardziej rozpowszechnionych należą przetwory konopi.

Narkotyki można podzielić ze względu na ich oddziaływanie, na:

 • Stymulanty czyli substancje pobudzające ośrodkowy układ nerwowy. Zaliczamy do nich:
            – Amfetamine i jej pochodne: metaamfetamina, metylfenidat
            – Efedryne i jej steroizomery: efedryna i pseudoefedryna
            – N-metyloksantyny: kofeina, teofilina, teobromina
 • Depresanty czyli substancje działające opóźniająco na ośrodkowy układ nerwowy:
            – Benzodiazepiny, np. diazepam, flunitrazepam
            – Depresanty nasenne: barbiturany, chloroform, wodzian chloralu
            – Opioidy, np. opium, kodeina, tramadol, morfina, heroina, metadon
 • Psychodeliki czyli substancje wywołujące zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym:
            – delirianty, np. skopolamina, atropina
            – pozostałe psychodeliki np. Salvinorin A
            – psychodeliki stymulacyjne, np. MDMA, MDA, meskalina, DOM, LSD-25, AMT, DMT
            – dysocjanty, np. podtlenek azotu, ketamina

Konopie indyjskie i ich pochodne, np. THC, są wyróżniane jako osobna grupa ponieważ wykazują działanie i stymulacyjne i depresyjne, a ponadto posiadają cechy psychodelików

Badania z 2015 roku, przeprowadzone przez KBdsPN, i Fundacji CBOS pokazują, że najczęściej używanym narkotykiem w Polsce była marihuana (10% populacji w wieku 15-34), na drugim miejscu pojawiła się amfetamina (0,4% ), kolejno kokaina (0,4 % wśród młodych dorosłych).

W 2015 roku z powodu narkotyków zmarło 255 osób, w 2015 zarejestrowano 204 zgony, w czym największy odsetek stanowili mężczyźni (dane GUS).

podwojna-diagnoza

Podwójna diagnoza

Być może spotkaliście się z terminem „podwójna diagnoza”. Oznacza on współwystępowanie u jednej osoby zaburzeń psychicznych i uzależnienia od alkoholu

Czytaj więcej »