Alkoholizm

Alkoholizm

Wg WHO, w 2010 roku średnio na osobę powyżej 14-go roku życia przypadało 6,2l skonsumowanego czystego alkoholu rocznie.

Polska należy do grupy krajów z najwyższą średnią konsumpcją –na 1-go dorosłego mieszkańca przypada ok. 12,5l czystego alkoholu.

Podobną i wyższą konsumpcją charakteryzują się kraje Europy Środkowo –Wschodniej, w tym Rosji.

W krajach Europy Zachodniej konsumpcja per capita jest nieco niższa i wynosi 10-12l, a relatywnie mniej w Europie piją Skandynawowie oraz Włosi.

Skala problemu na świecie:

Alkoholizm: 240 mln osób (4,9% dorosłej populacji)

Na podstawie danych Eurostat szacujemy populację osób nadużywających alkoholu w Unii Europejskiej na 27,8 mln osób.

2014
codzienne spożycie
(% populacji)
min. 1 na m-c
(% populacji)
spożycie w litrach per capita
szacowana l.osób
pijących min. 1 na tydz. w tys.
Lithuania0,620,118,279
Romania3,834,913,72 114
Czech Republic9,514,913,7221
Bulgaria8,917,113,6152
Croatia9,110,913,676
Belgium14,227,513,2950
Estonia223,312,868
United Kingdom7,522,112,36 242
Poland1,817,412,31 064
Hungary7,38,312,3207
Slovakia3,112,812,376
Latvia1,419,212,318
Germany9,33311,47 511
Slovenia7,71911,368
Luxembourg9,634,511,162
Finland2,733,910,9600
Portugal24,210,210,6261
Austria6,218,710,6204
Ireland232,210,1613
Denmark11,337,410,1535
Cyprus4,25,29,36
Spain15,39,39,21 209
Sweden2,720,48,8405
Greece6,910,38,5153
Norway2,1447,8117
Italy14,16,67,6608
Malta7,419,27,531
Iceland0,625,77,57
Lithuania0,620,118,279

Osób pijących alkohol do 4 dni w tygodniu jest ok. 4,7 mln (12% populacji), statystyczny przedstawiciel tej grupy to:

•osoba w wieku 20-59 lat (obie płcie),
•mający co najmniej wyksztalcenie średnie,
•żyjący w związku i pracujący.

Główny Urząd Statystyczny szacuje populację Polaków, która pije alkohol przez 5 dni w tygodniu lub częściejna ponad 820 tys. (2% populacji)

•statystyczny przedstawiciel tej grupy to:
a) mężczyzna w wieku 30-59 lat,
b) słabiej wykształcony,
c) żyjący w związku,
d) pracujący lub poszukujący pracy.

Liczba dni picia alkoholu w zwykłym tygodniu (w odsetkach osób pijących alkohol chociaż 1 raz w tygodniu)

liczba dni picia alkoholu 1024x434 - Alkoholizm

Mitem jest, że problem alkoholowy dotyczy osób z nizin społecznych.

Wg Diagnozy Społecznej z 2015 roku wiele z zawodów wykonywanych przez tzw. „białe kołnierzyki” (z ang. whitecollars) charakteryzuje się wysokim odsetkiem osób nadużywających alkoholu.

zawód obecnie wykonywany (wybrane kategorie)% nadużywających alkohol
twórcy, artyści, literaci, dziennikarze21,5
lekarze, weterynarze, dentyści12,6
inżynierowie, architekci, projektanci i pokrewni10,7
przedstawiciele władz i dyrektorzy10,4
informatycy i pokrewni9,5
kierownicy różnych specjalności7,5
specjaliści ds. finansowych7,5
specjaliści ds. marketingu7,0
urzędnicy państwowi6,6
prawnicy3,4
podwojna-diagnoza

Podwójna diagnoza

Być może spotkaliście się z terminem „podwójna diagnoza”. Oznacza on współwystępowanie u jednej osoby zaburzeń psychicznych i uzależnienia od alkoholu

Czytaj więcej »

„Wszyscy moi pacjenci są uzależnieni od wszystkiego. Mieszane uzależnienia zdarzają się w 95 proc. To są różne środki, narkotyki, leki, niekoniecznie musi być to związane z samym alkoholem.”