терапевти

Helping Hand

Prowadzi czat ekspercki „Stany lękowe”

Milena Grela-Parandyk

Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia, trener umiejętności psychospołecznych, nauczyciel akademicki. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par oraz grupową. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie ze specjalizacją psychologii klinicznej. W Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA uzyskała kompetencje trenerskie w zakresie umiejętności psychospołecznych. Pomaga osobom, które doświadczają trudności w relacjach z ludźmi, trudności w związkach, w radzeniu sobie z własnymi emocjami, pomaga osobom cierpiącym na zaburzenia osobowości oraz osobom z uzależnionym.
Prowadzi czat ekspercki „ Wsparcie pracownika”

Katarzyna Olszyńska

Zajmuje się kompleksowym rozwojem pracownika: począwszy od diagnozy poziomu wymaganych kompetencji, poprzez pracę nad określonymi obszarami rozwojowymi. Absolwentka dwóch kierunków studiów: Marketing and Management National-Louis University oraz Psychologii na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła studia podyplomowe Public Relations w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, Szkołę Trenerów Biznesu „Moderator”, Studium Coachingu International Coach Federation. Prowadzi badania w zakresie rywalizacji i kooperacji kobiet w biznesie. Kierowała, z licznymi sukcesami, kilkudziesięcio-osobowym zespołem odpowiedzialnym za realizację planów sprzedażowych, marketingowych oraz celów inwestycyjnych.
Prowadzi czat ekspercki „Depresja”

Karolina Dzięgielewska-Mastalerz

Psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności psychologicznych, specjalista terapii uzależnień . Ukończyła psychologię na SWPS oraz 4 letnie szkolenie z zakresu psychoterapii. Doświadczenie zawodowa zdobywała między innymi w oddziałach psychiatrycznych IPIN i szpitala praskiego,prywatna praktykę prowadzi od 2006r. Prowadzi psychoterapię osób które cierpią z powodu :depresji ,leku, przeżytych traum ,problemów w rodzinie. Pracuje w podejściu humanistycznym włączając doświadczenie innych szkół terapeutycznych.
Prowadzi czat ekspercki „ Wsparcie dziecka”

Mirella Krzyżanowska

Psychoterapeutka pracująca w oparciu o metodę psychodynamiczną, socjoterapeutka, trenerka umiejętności psychospołecznych. Absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła także dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Głównym obszarem jej pracy jest psychoterapia osób dorosłych i młodzieży w ujęciu psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas prowadzenia terapii indywidualnych i grup wsparcia w placówkach wsparcia psychoterapeutycznego i psychiatrycznego, między innymi prowadząc grupy socjoterapeutyczne z zastosowaniem autorskich programów psychoprofilaktycznych. Pomaga osobom z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, dolegliwościami psychosomatycznymi. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP.

Prowadzi czat ekspercki „ Zaburzenia odżywiania”

Katarzyna Tuszyńska – Niezgoda

Absolwentka psychologii klinicznej i zdrowia oraz psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS. Jest również certyfikowanym przez PARPA specjalistą terapii uzależnień. Na co dzień prowadzi terapie dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, internetu, a także w zakresie zaburzeń odżywiania, takich jak: bulimia, anoreksja, ortoreksja, zespół jedzenia nocnego. W swojej pracy wykorzystuje różne nurty psychoterapeutyczne i dostosowuje je do indywidualnych problemów pacjenta. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą.
Prowadzi czat ekspercki „ Problemy z alkoholem”

Liliana Bielecka

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Psychoterapeutka w procesie certyfikacji. Pedagog w zakresie profilaktyki uzależnień i resocjalizacji. Zawodowo jest związana z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu, gdzie prowadzi terapie indywidualne i grupowe, warsztaty, treningi. W 2018 roku zakończyła wieloletnią współpracę z Poradnią Leczenia Uzależnień w Pruszkowie gdzie prowadziła terapie grupowe dla osób współuzależnionych i DDA. Jest ekspertem w przedmiocie uzależnienia w programach telewizyjnych telewizji publicznej. Pracuje w ujęciu integracyjnym z uwzględnieniem elementów podejścia behawioralno-poznawczego oraz ericksonowskiego.

Katarzyna Dolińska – Kłopotowska

Certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień. Od wielu lat pracuje z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz z sydromem DDA. Ukończyła profilaktykę społeczną i resocjalizację (AH) oraz integralną profilaktykę uzależnień na Wydziale Bioetyki (UKSW). W Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie ukończyła szkolenie z zakresu integratywnej psychoterapii depresji, natomiast w Szkole Psychoterapii Intra, szkolenie dla terapeutów uzależnień w nurcie humanistycznym. Przez wiele lat pracy w lecznictwie odwykowym pełniła funkcje kierownicze.

dr n. hum. Lidia Godzwon

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany specjalista II stopnia przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany trener profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych. Ukończyła trzyletni kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, studium Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu, gier hazardowych, seksu, zakupów, Internetu, a także w psychoterapii indywidualnej z osobami będącymi w związku z osobami uzależnionymi i doświadczającymi przemocy. Ponadto prowadzi zajęcia warsztatowe i treningowe dla osób uzależnionych i ich rodzin. Prowadzi również terapię dla osób z kryzysami adolescencyjnymi oraz psychoterapię młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi i Internetem. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty i treningi dla różnych grup zawodowych. Jest również wykładowcą akademickim, współpracuje z innymi ośrodkami naukowymi, prowadzi badania naukowe. Pracę swoją regularnie superwizuje, a wiedzę i umiejętności stara się pogłębiać poprzez udział w szkoleniach, działalność naukową oraz zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych.

Aneta Kaniewska

Psycholog oraz psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Wykształcenie magisterskie w dziedzinie psychologii zdobyte na Bournemouth University w Wielkiej Brytanii. W Polsce poszerzona wiedza o zagadnienia związane z psychosmatyką i somatopsychologią na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS. Obecnie w trakcie 4,5 letniego kursu psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne organizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W pracy stawia na budowanie bezpiecznej relacji z klientem opartej na wsparciu i empatii w dążeniu do pożądanej zmiany. Wierzy, że holistyczne podejście, w którym uwagę kładzie się zarówno na dbanie o swoje ciało jak i psychikę, przynosi najlepsze efekty. W prowadzeniu procesu terapeutycznego wykorzystuje założenia strategicznej terapii krótkoterminowej.

Anna Dobrzańska

Psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień i pedagog. Swoje wykształcenie uzupełnia licznymi kursami, szkoleniami, a swoją pracę poddaje pod regularną superwizję. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla grup zawodowych zajmujących się pomaganiem osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz wykłady na studiach podyplomowych z zakresu terapii uzależnień. Specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi depresji, lęku oraz uzależnień.

Julia Dempniak Pawłowska

Magister psychologii, certyfikowany specjalistą psychoterapii uzależnień.
Doświadczenie w diagnozowaniu, prowadzeniu terapii indywidualnej osób uzależnionych i ich rodzin oraz grup podstawowej i pogłębionej, pracuje również Programem Ograniczania Picia, oraz z osobami uzależnionymi behawioralnie.
Prowadziłam oraz koordynowałam również warsztaty finansowane przez m. St Warszawę m. in. Warsztat z komunikacji oraz z radzenia sobie z emocjami kierowane do osób uzależnionych i ich rodzin.
W pracy czerpie również z NVC – Porozumienia bez przemocy, metody samoregulacji oraz uważności.
Odbyła szkolenia w AMiE opierające się na Dialogu Motywacyjnym oraz Terapi Poznawczo Behawioralnej w uzależnieniach.
Swoją pracę superwizuję, poddaję się również kolejnym szkoleniom.

Anna Szostak

Magister psychologii, terapeuta integracyjny w trakcie specjalizacji, członek PTP. Ukończyła Uniwersytet im Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie ze specjalizacją wychowawczą. Pracuje przede wszystkim z osobami które doświadczają trudności i zaburzeń w odżywianiu. Prezes fundacji Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania w Poznaniu.

Ania Dominikowska

Psycholog w specjalności psychologia kliniczna, psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym, terapeuta i trener dialogu motywującego, terapeuta uzależnień, psychotraumatolog oraz terapeuta EMDR, w trakcie szkolenia terapii schematu. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz parami. Głównym obszarem zainteresowań zawodowych jest complexPTSD. Pomaga osobom po doświadczeniach traumatycznych, ze stanami lękowymi, będących w kryzysie czy mających problemy w relacjach. Zajmuje się również psychoterapią osób z zaburzeniami osobowości szczególnie borderline oraz dysocjacyjnymi. Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe oraz swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prywatnie fanka Niny Simone.

Konrad Mateusz Czarnecki

Psycholog i terapeuta uzależnień. Uzyskał dyplom na kierunku Psychologia ze specjalnością Psychologia kliniczna. Odbył szkolenie dla diagnostów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie jest w trakcie certyfikacji tytułu Specjalista Psychoterapii Uzależnień w Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Natanaelum w Lublinie.

Pracuje z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, DDA/DDD, doświadczającymi trudności w relacjach interpersonalnych, cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń odżywiania, osobami chcącymi poprawić jakość swojego życia. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową. Organizuje liczne warsztaty pracy z emocjami.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w Ośrodku Leczenia Uzależnień. Pracuje w nurcie behawioralno-poznawczym, w stałym kontakcie z superwizorem. Na co dzień pracuje również jako psycholog, zajmuje się poradnictwem psychologicznym, prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne z zakresu kompetencji miękkich, uczy asertywności, radzenia sobie z agresją, wyrażania emocji, autoprezentacji oraz radzenie sobie ze stresem. Prowadzi zajęcia z elementami ARTu („Trening Kontroli Złości”) oraz programu 13 kroków („Myślenie oparte na miłości”). Ma bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Posiada rekomendacje Polskiego Stowarzyszenia Psychologicznego.

dr n. hum. Barbara Pastuszek-Lipińska

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta i muzyk. Ukończyła studia psychologiczne na SWPS Uniwersytecie Humanistycznym w Warszawie. Jest doktorem nauk humanistycznych. Odbyła szkolenia terapeutyczne m. in. z zakresu analizy transakcyjnej, psychoterapii psychodynamicznej, Gestalt, krótkoterminowej terapii psychodynamicznej (ISTDP) – łączącej zdobycze szkoły psychodynamicznej i poznawczej – oraz terapii poznawczo-behawioralnej i schematu. Interesuje się najnowszymi kierunkami terapii poznawczo-behawioralnej, tj. terapią dialektyczno-behawioralną (DBT), terapią poznawczą opartą na uważności (MBCT) oraz terapią akceptacji i zaangażowania (ACT).

Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Nadal pracuje nad swoim warsztatem psychoterapeutycznym biorąc udział w wielu szkoleniach i konferencjach. Zajmuje się psychoterapią młodzieży i dorosłych. Prowadzi warsztaty zarządzania zmianą, kreatywności, radzenia sobie z tremą oraz efektywności osobistej.

W pracy terapeutycznej łączy wiedzę i doświadczenie z wielu obszarów i dziedzin, integruje elementy pracy różnych szkół terapeutycznych, w zależności od trudności zgłaszanych przez pacjentów. Oferuje zarówno terapię krótko-, jak i długoterminową w zależności od głębokości problemu oraz potrzeb pacjenta.

Zaprasza osoby doświadczające różnego rodzaju cierpienia: napotykające trudności w codziennym życiu, doświadczające braku poczucia własnej wartości, odczuwające brak poczucia sensu, przeżywające trudności w relacjach z bliskimi, ze współpracownikami, cierpiące na depresję, zaburzenia nerwicowe, lękowe, obsesyjno-kompulsywne, odżywiania, zaburzenia psychosomatyczne, bądź niewyjaśnione bóle.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Jarosław Kucharski

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień (4-letnie szkolenie). W pracy łączy najnowszą wiedzę naukową z zakresu psychoterapii uzależnień z humanistycznym podejściem do drugiej osoby. Ważna jest dla niego postawa akceptacji i szacunku. W takiej atmosferze tworzy się bowiem przestrzeń do zrozumienia co jest ważne, a następnie do wprowadzania realnych zmian w życiu.

Aktualnie zajmuje się głównie psychoterapią uzależnień wśród osób dorosłych. Ma również doświadczenie w pracy metodą Ograniczania Picia oraz w pracy z młodzieżą eksperymentującą z narkotykami lub wczesną inicjacją alkoholową.

Ewelina Lipczak

Magister psychologii o specjalności psychologia kliniczna, którą ukończyła na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Zajmuje się przede wszystkim psychoterapią zaburzeń psychicznych i zachowań związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Przygotowanie teoretyczne w tym zakresie dała jej Szkoła Psychoterapii Uzależnień CEDR oraz Szkoła Terapii Motywującej Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego. Doświadczenie zdobywała w placówkach specjalizujących się w leczeniu uzależnień. Najważniejszymi jednak nauczycielami stali się dla niej pacjenci/klienci, z którymi od początku pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem dialogu motywującego oraz technik mindfulness. Swoją praktykę psychoterapeutyczną opiera o dowody naukowe, integrując najlepsze dostępne wyniki badań naukowych z wiedzą kliniczną w kontekście indywidualnej charakterystyki pacjentów/klientów i ich preferencji. Hołduje metodzie Carla Rogersa, która kładzie nacisk na indywidualność, subiektywność doświadczenia i samą osobę klienta/pacjenta.

Swoją pracę poddaje superwizji. Nieustannie pogłębia też wiedzę i kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach (organizowanych m.in. przez Uniwersytet Yale czy Uniwersytet Johna Hopkinsa w Stanach Zjednoczonych), a także lokalnych i międzynarodowych tematycznych konferencjach naukowych.

Jest członkiem International Society of Substance Use Professionals.

Kinga Kucała

Certyfikowany Terapeuta Behawioralny/Analityk Zachowania Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej afiliowanego oddziału The Association for Behavior Analysis International® (ABAI) w Polsce. Specjalista Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (Polska). Członkini Association for Contextual Behavioral Science ACBS.
Specjalizuje się w pracy z dziećmi rozwijającymi się neurotypowo oraz z zaburzeniami neurorozwojowymi, adaptacyjnymi, ze spektrum autyzmu, zaburzeniami mowy i komunikacji (w swojej pracy stosuje PECS), uzależnieniami behawioralnymi, zachowaniami agresywnymi oraz autoagresywnymi.
Drugim obszarem specjalizacji jest praca psychoterapeutyczna z osobami dorosłymi uzależnionymi i współuzależnionymi.
Swoją pracę poddaje superwizji certyfikowanych superwizorów. Prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną.

Magdalena Kopenhagen

Założycielka Kopenhagen Academy. Obecnie pracuje w 3 językach jako Psychoterapeutka Poznawczo Behawioralna CBT oraz ACT, certyfikowana międzynarodowa Terapeutka Hipnozy (członkini National Guild of Hypnotist) oraz Ustawień Systemowych, NLP Coach (członkini Society of NLP) oraz trenerka rozwoju osobistego. W trakcie studiów psychologii klinicznej. Pracuje jako wolontariuszka w Fundacji Zaginieni. Kieruje się życiowym mottem – wszystko co robi, robi dla innych. To sprawia, że praca jest dla niej wielką pasją i sensem życia.

Dzięki indywidualnie dobranym różnorodnym strategiom i technikom mentalnym, których używa w pracy z klientami, pomaga im uwolnić się od ograniczających przekonań, przejąć kontrolę nad własnymi emocjami i znaleźć zatraconą równowagę w życiu. Efektem tego jest polepszenie się jakości i długości życia, znaczne zwiększenie się potencjału i efektywności biznesowej, lepsza koncentracja i kreatywne myślenie oraz zdrowe relacje zawodowe i społeczne.

Joanna Niemiec-Hoffman

Specjalizacja: uzależnienia, podwójna diagnoza (zaburzenia psychiczne i uzależnienie), współuzależnienie.

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog. Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, warsztaty, szkolenia oraz działania z zakresu profilaktyki dla dzieci i młodzieży. Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Prowadzi prywatną praktykę w której pomaga osobom uzależnionym oraz ich bliskim, także pracuje z osobami doświadczającymi depresji. Ukończyła szkolenie Trening Zastępowania Agresji – ART.

Julia Bąkowska

Specjalizacja: uzależnienia, kryzys emocjonalny, praca nad własną wartością, depresja. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par oraz grupową.

Stosowane metody: Psychoterapia dorosłych/młodzieży, Psychoterapia uzależnień, Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu, Warsztaty rozwoju osobistego, Psychoterapia DDA, Psychoterapia oparta na Dialogu Motywującym.

Pomaga osobom, które doświadczają trudności w relacjach z ludźmi, trudności w związkach, w radzeniu sobie z własnymi emocjami, cierpiącym na zaburzenia osobowości oraz osobom uzależnionym. Specjalista terapii uzależnień, terapeuta TSR oraz dialogu motywującego, realizator „Szkoły dla Rodziców” oraz programu dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi „FreD goes net”.

Agata Czaja-Michaud

Specjalizacja: kryzysy osobiste i związkowe, problemy emocjonalne, uzależnienia, współuzależnienie, DDA, depresja, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, zaburzenia psychosomatyczne, problemy wychowawcze, poczucie własnej wartości, Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par oraz grupową

Stosowane metody: Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach, terapia poznawczo-behawioralna i oparta na dialogu motywującym, coaching

Doświadczony psycholog. Pracowała kilkanaście lat na etacie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na całodobowym i dziennym oddziale leczenia uzależnień, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową. Certyfikowany trener umiejętności psychologicznych, dyplomowany coach, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Agnieszka Domagała

Specjalizacja: zaburzenia lękowe, depresje, kryzysy, problemy emocjonalne, uzależnienia. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową

Stosowana metoda: Terapia Krótkoterminowa BSFT Skoncentrowana na Rozwiązaniu, Terapia poznawczo-behawioralna

Pracuje z osobami z trudnościami w identyfikowaniu swoich emocji, zaniżoną samooceną, z zaburzeniami depresyjnymi oraz z osobami zmagającymi się z uzależnieniami. Psycholog, psychoterapeutka,  Aktualnie szkoli się w tzw. trzeciej fali terapii CBT- m.in., uzyskując certyfikaty w Terapii Schematów, Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapii Współczucia (CFT) i in. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz psychoterapii par. W ostatnich latach poszerza wiedzę z zakresu zaburzeń genetycznych, poznaje medyczne aspekty bezpłodności i niepłodności, zgłębia problematykę wsparcia w okresie okołoporodowym.

Zuzanna Filipowska

Specjalizacja: wypalenie zawodowe, chroniczny stres, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, kryzysy życiowe, wsparcie w okresie ciąży i wczesnego macierzyństwa, konsultacje rodzicielskie. Prowadzi psychoterapię indywidualną.

Stosowana metoda: Terapia w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym Gestalt

Wspiera i towarzyszy osobom w ich przeżywaniu świata, odkrywaniu swoich zasobów, integrowaniu własnej emocjonalności i  pokonywaniu trudności w relacjach z innymi.

Psychoterapeutka w procesie szkolenia, gestaltystka i socjolożka. Obecnie kontynuuje szkolenie psychoterapeutyczne w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt. Posiada dyplom ukończenia dwuletniego szkolenia Pomocy Psychologicznej w nurcie Gestalt oraz rocznego, integralnego Studium Rozwoju Osobistego – Szkoły Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii.