Telefony zaufania

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałabyś/chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, poniżej znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc – zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Telefony zaufania

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałabyś/chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, poniżej znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc – zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

W SYTUACJI BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA

DZWOŃ NA NUMER 997 LUB 112

Poniższe zestawienie nie wyczerpuje listy wszystkich organizacji i numerów telefonu, pod którymi można uzyskać pomoc w trudnych emocjonalnie sytuacjach. 

Poniższe, wybrane przez naszych ekspertów, informacje i numery kontaktowe zastały zebrane w oparciu o publicznie dostępne dane podane przez podmioty trzecie. W związku z powyższym Helping Hand nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość, a także za faktyczną dostępność osób na potrzeby odbywania rozmów telefonicznych oraz treści porad, które zostaną podczas nich udzielone.

PRZEMOC

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych. Infolinia czynna przez całą dobę.

Odwiedź stronę Niebieskiej linii. – https://www.niebieskalinia.pl/ 

24h

800120002

Policyjny Telefon Zaufania ws. Przemocy w Rodzinie

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 15.30 (połączenie bezpłatne).

800120226

Telefon Interwencyjny Centrum Praw Kobiet

Całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Połączenia z numerami telefonów pomocowych Fundacji są płatne według taryfy operatora. Przedstawiciele Centrum mogą oddzwonić, jeśli jest taka potrzeba. W czwartki między godz. 11:00-16:00 można skorzystać także z pomocy prawnej: 22 621 36 37.

Odwiedź stronę Centrum Praw Kobiet – https://cpk.org.pl/ 

24h a w czwartki między godz. 11:00-16:00 można skorzystać także z pomocy prawnej: 22 621 36 37

600070717

Zranieni w kościele

Telefon wsparcia dla pełnoletnich osób, które doświadczyły przemocy seksualnej w Kościele, czynny we wtorki w godz. 19:00-22:00.
Osoby poniżej 18 lat, powinny zadzwonić pod numer Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116111.

Odwiedź stronę Zranieni w Kościele – https://zranieni.info/ 

wtorki w godz. 19:00-22:00

800280900

MŁODZIEŻ I DZIECI

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Ogólnopolski, anonimowy i bezpłatny telefon zaufania prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Odwiedź stronę telefonu zaufania lub Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – https://fdds.pl/ 

24h

116111

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00 – 15:00.

800100100

Infolinia wsparcia psychicznego w ramach Telefonicznej Informacji Pacjenta NFZ

Bezpłatny, całodobowy numer Telefonicznej Informacji Pacjenta, pod którym należy poprosić konsultanta o połącznie z psychologiem. Telefon przeznaczony dla osób w kwarantannie, leczących się z powodu koronawirusa lub odczuwających stres z powodu sytuacji epidemicznej.

24h

800190590

Telefon zaufania młodych – Fundacja Itaka

Numer skieroway głównie do: dzieci, młodzieży, młodych dorosłych (do 25 r.ż.). Dyżury psychologów od poniedziałku do soboty, od 11:00 do 21:00

224848804

UZALEŻNIENIA

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania

Bezpłatna infolinia dla osób z problemem narkomanii: osób używających narkotyków, uzależnionych oraz ich bliskich. Telefon czynny codziennie w godzinach 16:00-21:00, z wyjątkiem świąt państwowych. Pod numerem można otrzymać m.in. informacje na temat systemu interwencji, leczenia i adresów konkretnych placówek.

Telefon czynny codziennie w godzinach 16:00-21:00, z wyjątkiem świąt państwowych.

800199990

Telefon zaufania dla osób uzależnionych i ich rodzin.

24h

512943854

KRYZYSY

Ośrodki Interwencji Kryzysowej

Bezpłatna pomoc – psychologiczna, prawna, socjalna – w sytuacjach kryzysowych (także dla osób bez ubezpieczenia).

Odwiedź stronę z listą Ośrodków Interwencji Kryzysowej w Polsce. http://www.oik.org.pl/ 

Telefon Zaufania Dla Dorosłych

Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla osób przeżywających kryzys emocjonalny

od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 22.00

116123

Antydepresyjny Telefon Zaufania – Fundacja Itaka

Czynny od poniedziałku do piątku od 15:00 do 20:00

224848801

OSOBY STARSZE

Telefon Zaufania dla osób starszych

Telefon Zaufania jest szczególnie adresowany do osób starszych, samotnych, potrzebujących wsparcia psychologicznego. Przeciwdziała izolacji społecznej osób starszych, a jednocześnie pełni funkcję informacyjną i doradczą

poniedziałek, środa, czwartek 17:00 – 20:00. Dyżur na temat choroby Alzheimera: środa 14:00 – 16:00.

226350954

LGBT+

Stowarzyszenie Lambda. Ogólnopolski telefon zaufania dla osób LGBT+

Telefon Zaufania jest kierowany do osób LGBT+ oraz ich rodzin i bliskich. Porady udzielane są anonimowo. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 18:00-21:00.

od poniedziałku do piątku, w godzinach 18:00-21:00

226285222

Fundacja Trans-Fuzja

Ogólnopolska organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób transpłciowych. Trans-Fuzja prowadzi grupy wsparcia, konsultacje psychologiczne dla osób transpłciowych oraz dla ich bliskich. Udziela także porad prawnych.

226581802