Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta 1024x535 - Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

zadania 

  • aktywna sprzedaż telefoniczna produktów firmy 
  • profesjonalna obsługa aktualnych klientów (email, telefon) 
  • realizacja wyznaczonych planów sprzedażowych 
  • zgłaszanie opinii, uwag klientów dotyczących funkcjonalności i działania produktów zespołowi IT i sprzedaży 
  • wsparcie KAMów w pracy administracyjnej (skanowanie dokumentów, monitorowanie faktur itp.) 

wymagania 

  • co najmniej 4 lata doświadczenia w pracy w call center 
  • komunikatywność, biegłe posługiwanie się językiem polskim 
  • dobra organizacja pracy, efektywne zarządzanie czasem 
  • dobra znajomość MSOffice 
  • doświadczenie w pracy z CRM 

Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres beata.kuzminska@addictions.ai

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) kandydatów do pracy ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych jest  ADDICTIONS.AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 5213881441, REGON 384805217 . Przestrzeganie zasad ochrony danych w ADDICTIONS.AI nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych iod@addictions.ai  
Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do czasu zakończenia rekrutacji.  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 
– art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) 
– art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wypełnienie obowiązku prawnego w związku z art. 22¹ ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) 
Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych ani do państw trzecich.  Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych ani do państw trzecich.  W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).  Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, a brak podania danych może skutkować nie wzięciem pod uwagę aplikacji rekrutacyjnej.