Konferencja prasowa - SUPERTERAPEUTA Helping Hand

Konferencja prasowa

SUPERTERAPEUTA Helping Hand

-Nowa era, nowe potrzeby, nowe możliwości-

18 września w Warszawie zorganizowaliśmy konferencję pod nazwą “Superterapeuta Helping Hand – nowa era, nowe potrzeby, nowe możliwości”. To był dla nas ważny dzień – oprócz tego, że oficjalnie zaprezentowaliśmy naszą nową nazwę, nowy layout aplikacji mobilnej i przedstawiliśmy nowych inwestorów, podpisaliśmy umowy o współpracy z dwoma ważnymi szpitalami. Członkowie naszej rady programowej – doświadczeni specjaliści różnych dziedzin medycyny i nauki, podczas krótkich wykładów podzielili się z uczestnikami konferencji swoją wiedzą. Dla tych z Państwa, którzy nie brali udziału w konferencji, przygotowaliśmy skrót tych arcyciekawych wystąpień.

Wywiady

System lecznictwa odwykowego w Polsce – Z-ca Kierownika B+R Helping Hand Krzysztof Brzózka

Toksyczne, hepatoksyczne działanie alkoholu – prof. dr. Hab. n. med. Michał Kukla

Nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu – prof. dr. Hab. n. med. Michał Kukla

Helping Hand – aplikacja przewidująca nawrót uzależnienia – Kierownik B+R Krzysztof Przewoźniak

Wykorzystanie aplikacji w leczeniu szpitalnym – dr. n. med. Przemysław Biliński

Alkohol a ciąża – dr. n. med. Przemysław Biliński

Telepsychiatria i terapia online w leczeniu uzależnień – dr. Hab. n. med. Marek Krzystanek

Wykłady

Wygrywamy czy przegrywamy walkę z alkoholizmem? mgr inż. Krzysztof Brzózka

Mechanizm hepatotoksycznego działania alkoholu etylowego – dr hab. n. med. Michał Kukla

Alkohol i nowotwory – dr hab. n. med. Joanna Didkowska

Alkohol a choroby układu krążenia – prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

Rozpowszechnienie spożywania napojów alkoholowych w ciąży – dr hab. n. med. Przemysław Biliński

Telemedycyna w walce z uzależnieniami – dr hab. n. med. Marek Krzystanek

Badawcze cele, zadania i oczekiwane rezultaty projektu – mgr Krzysztof Przewoźniak

Terapeutyczne cele, zadania i oczekiwane rezultaty projektu – dr hab. psych. Jan Chodkiewicz

Addictions.ai – system predykcji i prewencji złamania abstynencji – mgr. inż. Marcin Brysiak

Cele technologiczne Helping Hand – dr Mateusz Żelazny

Patroni oraz Partnerzy: