Kierownik ds. kluczowych klientów (B2B)

Kierownik ds. kluczowych klientów b2b 1 1024x535 - Kierownik ds. kluczowych klientów (B2B)

zadania

 • nawiązywanie współpracy z klientami biznesowymi: MSP, klienci korporacyjni 
 • aktywne pozyskiwanie klientów oraz aktywna sprzedaż i promowanie produktów firmy 
 • przygotowywanie ofert i prezentacji handlowych 
 • realizacja celów sprzedażowych 
 • budowanie bazy klientów  
 • szkolenie klientów z posługiwania się aplikacją HelpingHand 

wymagania 

 • minimum 5 lat popartego sukcesami doświadczenia w sprzedaży B2B 
 • systematyczność, dobra organizacja pracy 
 • zdolności analityczne i umiejętność posługiwania się liczbami w argumentacji 
 • doświadczenie w prowadzeniu prezentacji i przygotowywaniu ofert  
 • umiejętność budowania dobrych relacji i znajdowania przekonujących argumentów 
 • praca z systemem CRM 
 • prawo jazdy kat B  
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego 
 • mile widziane zainteresowania nowoczesnymi technologiami 
 • mile widziane doświadczenie w sprzedaży technologii 

Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres beata.kuzminska@addictions.ai

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) kandydatów do pracy ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych jest  ADDICTIONS.AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 5213881441, REGON 384805217 . Przestrzeganie zasad ochrony danych w ADDICTIONS.AI nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych iod@addictions.ai  
Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do czasu zakończenia rekrutacji.  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 
– art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) 
– art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wypełnienie obowiązku prawnego w związku z art. 22¹ ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) 
Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych ani do państw trzecich.  Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych ani do państw trzecich.  W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).  Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, a brak podania danych może skutkować nie wzięciem pod uwagę aplikacji rekrutacyjnej.