Wpływ tempa zmian cywilizacyjnych na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży | Helping Hand Skip to main content

Dowiesz się jak szybkość zmian cywilizacyjnych wpływa na rozwój mózgu. Jak życie w sieci wpływa na rozumienie sytuacji społecznych. Czy zajęcia dodatkowe sprzyjają nawiązywaniu przyjaźni?