Ważne zasady prowadzenia mediacji. Część 2 | Helping Hand Skip to main content

Dowiesz się jakie zasady obowiązują mediatora, oraz czy sąd będzie miał wgląd w proces mediacyjny? Czy można być zmuszonym do wzięcia udziału w mediacjach? Jakie korzyści przynosi skorzystanie z rozmowy mediacyjnej?