Trauma jako uraz psychiczny | Helping Hand Skip to main content

Czym jest PTSD a czym trauma złożona? Jak mechanizmy obronne uruchamiają się w dziecku doświadczających traumy złożonej? Konsekwencje traumy na funkcjonowanie w życiu dorosłym.