Syndrom wyuczonej bezradności - jak to działa u dzieci? | Helping Hand Skip to main content

Dowiesz się kiedy możemy mówić o wystąpieniu syndromu wyuczonej bezradności. Czym są style atrybucji i kiedy się kształtują. Jakie symptomy świadczą o wystąpieniu syndromu.  Dowiesz się jak wyuczona bezradność szkolna wpływa na naukę.