Stracone pokolenie? Skutki pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży | Helping Hand Skip to main content

Dowiesz się jak wpływa pandemia na obecny i późniejszy rozwój dziecka, jakie objawy pojawiły się w jej trakcie, czy młodzież zadaje sobie pytanie o sens życia?