Skip to main content

Dowiesz się jakie nietypowe zachowania mogą wskazywać na zaburzenia neurorozwojowe, czym są streotypie ruchowe, na czym polega diagnoza funkcjonalna autyzmu? Do kogo udać się na diagnozę?