Samookaleczenia u dzieci i młodzieży - rany samotności | Helping Hand Skip to main content

Dowiesz się czym są i jaką funkcję psychologiczną pełnią samouszkodzenia, których dokonują młodzi ludzie, jakie są ich przyczyny i jakie są skuteczne formy pomocy w takich przypadkach