Samobójstwa wśród mężczyzn | Helping Hand Skip to main content

O samobójstwach mężczyzn rozmawiamy z profesorem Adamem Czabańskim. Jak wygląda statystyka? Z czego wynika dużo wyższa ilość samobójstw wśród mężczyzn? Społeczne, ekonomiczne i kulturowe przyczyny.