Rozpoznawanie zaburzeń u dzieci i młodzieży – na co zwracać uwagę, co powinno zaniepokoić, a co jest normą rozwojową? | Helping Hand Skip to main content

Dowiesz się jak rozpoznawać i rozumieć pierwsze symptomy wskazujące na zaburzenia eksternalizacyjne (zaburzenia zachowania, ADHD) oraz zaburzenia internalizacyjne (zaburzenia nastroju m.in. stany depresyjne, zaburzenia lękowe – lęk normatywny vs zaburzenia lękowe). Zaburzenia osobowości u młodzieży po 15 roku życia. Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych oraz ich wpływ na funkcjonowania psychospołeczne dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.