Relacja z samym sobą i ze światem - analiza transakcyjna | Helping Hand Skip to main content

Dowiesz się czym są trzy wymiary ego i jaki maja wpływ na nasze relacje oraz jak działa nasze wewnętrzne dziecko, rodzic i dorosły. Jakie postawy prezentujemy? Jakie postawy przyjmujemy wobec innych i samego siebie wynikające z naszych stanów JA? Na czym polega komunikacja komplementarna?