Program ograniczania picia - alternatywa dla pełnej abstynencji | Helping Hand Skip to main content

Dowiesz się o Programie Ograniczaniu Picia, jakie są jego zasady, komu jest dedykowany, jak długo trwa i jakie są przeciwskazania do udziału w POP.