O szklanym suficie, labiryncie oraz wymianie doświadczeń w wielopokoleniowych organizacjach | Helping Hand Skip to main content

Jak ważne jest rozumienie samej siebie i budowanie samoświadomości w poszczególnych etapach życia kobiety. Jak organizacje kobiece wspierają w samorozwoju – nie tylko doskonaląc kompetencje twarde, ale również także rozwijając naszą inteligencję emocjonalną. Czego możemy uczyć się od młodszych pokoleń kobiet, a jakim doświadczeniem dzielić się z nimi?