Manager to nie psycholog. Zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi i wielokulturowymi | Helping Hand Skip to main content

Jak firma może wypracować sobie narzędzia do zarządzania zespołami na odległość? Jak szkolić managerów, by rozwijali własne miękkie kompetencje, umieli rozpoznać symptomy obniżonego samopoczucia, wypalenia zawodowego, lub depresji u pracowników. Z jakich narzędzi dostępnych na rynku organizacja może skorzystać? Jak zarządzać zespołami wielopokoleniowymi i wielokulturowymi?