Kształtowanie się poczucia własnej wartości | Helping Hand Skip to main content

W jaki sposób na przestrzeni życia kształtuje się nasza samoocena, jakie czynniki mają wpływ na budowanie trwałego poczucia własnej wartości? Znaczenie środowiska domowego, rówieśniczego i społecznego w rozwoju obrazu siebie? Czy poczucie własnej wartości może podlegać zmianie?