Korzyści wynikające z treningu uważności, czyli czym jest Mindfulness | Helping Hand Skip to main content

Na czym polega minduflness i jak nauka postrzega korzyści wynikające z praktykowania uważności. Jak terapeuci wykorzystują trening uważności/Mindfulness w pracy z pacjentami.