Jak pandemia wpłynęła na relacje rówieśnicze dzieci | Helping Hand Skip to main content

Dowiesz się co w czasie pandemii jest dla dzieci Dowiesz się co w czasie pandemii jest dla dzieci najtrudniejsze. Jakie skutki miała na ich edukację oraz jak wpłynęła na kontakty rówieśnicze najtrudniejsze. Jakie skutki miała na ich edukację oraz jak wpłynęła na kontakty rówieśnicze.