Rodo - Helping Hand

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Administrator danych osobowych

Administrator danych

Addictions tj. Addictions.ai spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 145, 02-715 Warszawa, o numerze KRS: 0000812056, NIP: 5213881441, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych.

Cele przetwarzania

świadczenie usług medycznych, świadczenie usług niemedycznych ,marketing bezpośredni usług własnych administratora danych (w tym profilowanie), rozliczenia finansowe i windykacja, obsługa reklamacyjna, archiwizacja

Podstawy prawne przetwarzania

Obowiązek prawny / umowa na świadczenie usług niemedycznych / nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Ciebie

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych ,prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację ,prawo dostępu do danych ,inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora.

– e-mail: iod@addictions.ai

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • dokonać rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsłużyć reklamacje jeśli wpłyną,
 • przekazać materiały promujące produkty i usługi własne administratora danych,
 • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa,
 • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny )

The legal basis for the processing of your data is:

 • contract of medical care,
 • contract for the provision of non-medical services,
 • a legitimate interest in direct marketing of the data controller's own services (including profiling) and the recovery of claims, as well as ensuring the security of persons and property,
 • the law.

Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www i aplikacjach mobilnych, preferencje wyrażone w serwisach i aplikacjach Helping Hand.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy opieki medycznej w celu świadczenia usług medycznych i niemedycznych, będziemy przechowywać przez czas określony przez umowę opieki medycznej, przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych (marketing w tym profilowanie) do czasu wniesienia sprzeciwu.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • entities processing data on behalf of the data controller,
 • entities authorized by law,
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

You have the following rights in relation to the processing of personal data:

 1. The right to object to the processing of data for marketing purposes - as we process your data for marketing purposes based on a legitimate interest,
 2. the right to object to the processing of data on grounds of a special situation - in cases where we process your data on the basis of our legitimate interest,
 3. The right to access your personal data,
 4. The right to request the rectification of your personal data,
 5. The right to request the deletion of your personal data only if we are not legally obliged to process them,
 6. The right to request that the processing of your personal data be limited,
 7. the right to transfer your personal data, i.e. the right to receive your personal data from us in a structured, machine-readable, commonly used IT format. You may send this data to another data controller or request that we send your data to another data controller. However, we will only do so if such transmission is technically possible.

To exercise these rights, please contact us or our Data Protection Officer.

Prawo wniesienia skargi do organu

You also have the right to lodge a complaint with the data protection supervisory authority, i.e. the President of the Office for the Protection of Personal Data.

Pamiętaj, jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy i czujesz, że możesz zrobić sobie krzywdę, zadzwoń niezwłocznie pod 112 – bezpłatny numer alarmowy!