Press Section

PR Representative:

Zespół Helping Hand Public Relations odpowiada na pytania mediów i dziennikarzy w zakresie realizacji projektu, relacji inwestorskich, promocji oraz roli technologii, jaką opracowujemy, w procesie predykcji złamania abstynencji.

Zapraszamy do kontaktu przedstawicieli Mediów.

Helping Hand pierwszym w Europie ekosystemem cyfrowej terapii uzależnień - 11.03.2020