Osoby współuzależnione i alkoholicy mają zniekształcony stosunek do siły woli. Są przekonani, że silna wola pozwala im kontrolować życie emocjonalne. Aktywny alkoholik uważa swoją niemożność picia bez utraty nad nim kontroli za dowód niedoskonałej silnej woli. Nie potrafi dostrzec szkód jakie sam sobie wyrządza. Alkoholizm prowadzi do stygmatyzacji, myśl o byciu alkoholikiem zaburza ich własny obraz samego siebie i stawia ich w obliczu ograniczenia wbrew ich własnej woli. Osoba współuzależniona jest przekonana, że jej silna wola i determinacja pozwala wyleczyć uzależnionego. Wyraźnym ograniczeniem siły woli jest brak bezpośredniej kontroli nad uczuciami drugiego człowieka. Zmuszenie alkoholika do zaprzestania picia za pomocą silnej woli jest niemożliwe, próby wzbudzenia motywacji u osoby pijącej są frustrujące i nieskuteczne. Tylko od alkoholika i jego motywacji zależy czy podejmie się leczenia. Za pomocą siły woli możemy kontrolować czy zwracamy uwagę na uczucia. Dla przykładu żona może czuć gniew na męża za to, że codziennie pije, gniew ją przeraża. Jednak boi się, że jej gniew może wywołać u męża większą złość, kłótnię lub rozstanie. Aby chronić siebie i związek, uznaje,że jej gniew nie ma uzasadnienia, ponieważ mąż ciężko pracuje i po całym dniu należy mu się taki relaks jaki sam sobie wybierze. Nakazuje sobie oraz zmusza swoją świadomość do ignorowania gniewu. Większy problem stanowią Dzieci Alkoholików, które myślą, że to one są przyczyną alkoholizmu rodziców. Zaczynają walczyć i eksperymentować, co zrobić, żeby rodzice przestali pić. W efekcie przyjmują taką samą strategię walki z silną wolą, ignorowaniem uczuć i stają się współuzależnieni. 

Tożsamość a bliskość

Drugą dynamiką współuzależnienia jest poświęcenie tożsamości na rzecz bliskości. Aktywny alkoholik nie odczuwa więzi z ludźmi, którzy różnią się od niego i dostrzegają jego problem nadużywania alkoholu. Tworzą więź tylko z osobami, które podzielają jego poglądy, mówią tak samo jak on, wyznają te same wartości i nie widzą u niego problemów uzależnienia. Osoby współuzależnione, aby być blisko alkoholika poświęcają własną tożsamość, przyjmując cechy innych przez co osiągają poczucie bliskości. Nigdy nie nauczą się być sobą, ponieważ stale identyfikują się z fałszywą tożsamością dopasowaną pod osobę, z którą chcą pozostać w bliskiej relacji, stają się przezroczyści.

One Response

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *