Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Uzależnienie od alkoholu jest chorobą. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania jednoznacznie wskazują, że alkoholizm charakteryzuje się tymi sami cechami co każda inna, przewlekła i śmiertelna choroba. Takie są fakty.

Najczęściej stosowanym wyznacznikiem choroby przewlekłej jest to, że charakteryzuje się ona długim czasem trwania i wolnym postępem zmian chorobowych. Jednak dostępne są również inne definicje w których, choroba przewlekła jest określana jako (Ziarko, 2014):

 • zaburzenie o długim okresie trwania, które może być postępujące i o złym rokowaniu lub tez związane z relatywnie normalnym biegiem życia pomimo nieprawidłowości występujących w fizycznym lub psychicznym funkcjonowaniu;
 • niekorzystny stan, który ma charakter nawracający. W dłuższym okresie czasu następują kolejne fazy choroby i kolejne rzuty, które charakteryzuje pojawienie się coraz cięższych objawów;
 • trwałe, nieodwracalne, postępujące zmiany uszkadzające ustrój, obniżające jego wydolność
  i sprawność, jako ustawicznie trwający proces wyniszczenia.

Konsekwencje choroby przewlekłej są złożone i manifestują się w różnych sferach funkcjonowania człowieka. Zmiany te dotyczą przede wszystkim: zdrowia, relacji intra i interpersonalnych, pracy zawodowej czy obszaru pasji i zainteresowań.

Choroba przewlekła dotyka nie tylko osobę chorą, ale jest to choroba całego systemu rodzinnego. Jest przyczyną dyskomfortu psychicznego i fizycznego nie tylko chorego, ale również całej jego rodziny.

Wobec powyższych definicji nie mamy już wątpliwości, ze podane kryteria spełnia również choroba alkoholowa. Czym się ona charakteryzuje?

Diagnozowanie choroby alkoholowej

Klasyfikacja ICD-X identyfikuje jako charakterystyczne diagnostyczne wskazówki, następujące objawy:

Diagnozowanie choroby alkoholowej
 1. Silne pragnienia przyjmowania substancji, albo poczucie przymusu jej przyjmowania;
 2. Trudności kontrolowania zachowania związanego z przyjmowaniem substancji, jego rozpoczęcia, zakończenia lub ilości;
 3. Fizjologiczne objawy stanu odstawienia;
 4. Stwierdzenie tolerancji;
 5. Narastające zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub zainteresowań;
 6. Przyjmowanie substancji mimo widocznych szkodliwych następstw: uszkodzenie wątroby, stany obniżonego nastroju, upośledzenie funkcji poznawczych… .

Wystarczy wystąpienie trzech spośród wymienianych objawów, w okresie ostatniego roku by można było zdiagnozować uzależnienie od alkoholu, potocznie zwane alkoholizmem. Przyjęcie substancji, nawet po bardzo długim okresie abstynencji może wyzwolić zjawisko nawrotu zespołu uzależnienia.

Jak rozwija się choroba alkoholowa i czy jest uleczalna?

Choroba alkoholowa rozwija się podstępnie. W latach 60-tych ub. wieku Max Glatt, uczeń i współpracownik E.M. Jellinka opisał cztery fazy rozwoju uzależnienia: picie towarzyskie (faza wstępna), faza ostrzegawcza, faza krytyczna ostra i ostatnia - faza chroniczna. Jeżeli wszystkie objawy fazy chronicznej pojawią się i wypełnią następuje śmierć organizmu. Zapoznając się z tymi objawami, można w przybliżeniu zorientować się jak zaawansowany jest nasz problem i podjąć kroki zaradcze. Uzależnienie jest bowiem jedyną chorobą przewlekłą i śmiertelną, na której przebieg człowiek ma wpływ. Może zatrzymać rozwój choroby przestając pić.

Czy można się całkowicie wyleczyć – sami odpowiedzcie sobie na to pytanie. Raz utracona kontrola nad piciem, nigdy nie wróci. Objawy do tej pory wygenerowane pojawiają się w momencie powrotu do czynnego picia - pojawiają się też wtedy kolejne objawy tej choroby.

Jeżeli nie można całkowicie wyleczyć choroby alkoholowej to na pewno można ja „zaleczyć”, czyli wrócić do prawidłowego funkcjonowania psychofizycznego (jeśli straty zdrowotne z picia nie są powodem trwałych uszkodzeń w funkcjonowaniu organizmu).

FAZY CHOROBY ALKOHOLOWEJ I PROCES ZDROWIENIA WG MAXA GLATTA

Nie wynaleziono jeszcze leku, który spowodował by wyleczenie się z uzależnienia (choć istnieją leki wspomagające proces zdrowienia). Jedni powiedzą, że to bardzo szkoda, a inni, że wcale nie. Pomyślmy, gdyby taka możliwość istniała to nikt by nie zmobilizował się do pracy, która doprowadziła niejednego z Was do pozytywnych zmian w swoim życiu, do satysfakcjonujących relacji z ludźmi, do odbudowania więzi z najbliższymi. A przede wszystkim do odzyskania kontroli nad swoim życiem – swojego miejsca w świecie i pozycji
w swojej rodzinie.

Wielu ludzi jest szczęśliwych, dlatego, że nie piją i przeszli trudną drogę trzeźwienia No właśnie – a jednak warto było się trochę pomęczyć. Nagrodą za podjęcie leczenia jest twórcze, szczęśliwe i poukładane życie. Jeśli chcesz tak żyć to bierz się do pracy. Profesjonalni terapeuci uzależnień tu na Aplikacji są do Twoje dyspozycji. Nie zmarnuj tej szansy.

Autor: Agata Biedrzycka-Sarnowicz, Certyfikowana Terapeutka Leczenia Uzależnień

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *