Helping Hand w Krakowie

W piątek, 13 marca br, podczas konferencji naukowej "Aplikacje mobilne w pomocy osobom z problemem alkoholowym" przedstawimy narzędzie "HelpingHand".

Konferencja naukowa, organizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie i Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, gromadzi najważniejszych przedstawicieli świata psychologii i psychiatrii specjalizujących się w terapii uzależnień. Podczas trzech sesji będą oni rozmawiać o zastosowaniu aplikacji mobilnych w niesieniu pomocy osobom uzależnionym od alkoholu.

Podczas konferencji, o godz. 14:00 Marcin Brysiak, pomysłodawca aplikacji Helping Hand oraz Krzysztof Przewoźniak, kierującym działem R&D przedstawią autorski ekosystem wsparcia terapii alkoholowej stworzony w oparciu o najnowsze światowe rozwiązania.

Więcej  informacji o konferencji: https://www.mcpu.krakow.pl/content/zapraszamy-na-konferencje-naukowa-pt-aplikacje-mobilne-w-pomocy-osobom-z-problemem